Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline (HCL)

rezervoari-za-skladištenje-hlorovodonične-kiseline

Plastični rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline
Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Voda u ovom jedinjenju služi kao veoma dobar rastvarač za ovaj gas. U osnovi HCL je

Opširnije ...

Protivpožarni plastični rezervoari

Protivpožarni-plastični-rezervoari

Protivpožarni plastični rezervoari

[caption id="attachment_220" align="alignleft" width="300"] rezervoari-za-rezervaciju-protivpožarne-vode[/caption]
Plastični rezervoari imaju još jednu funkciju a to je rezervacija(skladištenje) protivpožarne vode u cilju zaštite objekata

Opširnije ...

Plastični rezervoari za skladištenje demi vodе

Plastični-rezervoari-za-skladištenje-demi-vodе

Demineralizovana voda (demi voda) je mehanički i hemijski čista voda koja se dobije tehnološkim postupkom kojim se postiže najveći mogući kvalitet dobijene vode. Predstavlja proces uklanjanja svih odnosno velike većine rastvorenih soli iz vode.

Plastični rezervoari za skladištenje

Opširnije ...

Termoizolovani plastični rezervoari

Termoizolovani-plastični-rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari
U određenim procesima industrijske proizvodnje kao i pri eksplataciji vode javlja se potreba za održavanjem približno konstantne temperature unutar rezervoara. Termoizolovani plastični rezervoari potrebnu temperaturau mogu obezbediti pomoću

Opširnije ...

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu

Plastični-rezervoari-za-sumpornu-kiselinu

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu

[caption id="attachment_183" align="alignleft" width="259"] Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu[/caption]
Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska kiselina bezbojne, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća

Opširnije ...

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari
Vertikalni plastični rezervoar rešava mnoge probleme u domaćinstava u pogledu skadištenja vode, hemikalija i njihovim materijalima, ali i probleme sa fekalnim ili tehničkim vodama. U našoj ponudi imamo plastične rezervoare u standardnim dimenzijama

Opširnije ...

Horizontalne plastične cisterne- plastični rezervoari

Horizontalne-plastične-cisterne

Horizontalne plastične cisterne
Misija naseg postojanja je izrada visoko kvalitetnih plastičnih rezervoara u skladu sa zahtevima kupaca i na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bismo uspeli u potpunosti da zadovoljimo sve postavljene kriterijume.
Plastični rezervoari

Opširnije ...

Protočne septičke jame – horizontalni rezervoari

Protočne septičke jame

[caption id="attachment_155" align="alignright" width="300"] Protocni rezervoar septicka jama za skladistenje otpadnih voda V 12000l[/caption]

Protočne septičke jame
Septičke jame namenjene su fekalnim otpadnim vodama u područjima gde nema izgrađenog kanalizacionog sistema.

Opširnije ...

Plastične septičke jame – septičke jame od plastike

Plastične septičke jame

Plastične septičke jame
Fekalna kanalizacija je projektovana tako da odvede otpadnu vodu od sanitarnih urađaja, fekalne vode se odvode u spoljnu fekalnu kanalizacionu mrežu. Septičke jame predstavljaju rešenje za taloženje (sakupljanje) i delimično čišćenje otpadnih voda

Opširnije ...

Plastični bazeni za kupanje

Plastični bazeni za kupanje

Plastični bazeni za kupanje
Naša firma se bavi izradom plastičnih bazena u 2 varijante:
1. Plastični bazeni – kao tankvane u industriji za prihvatanje agresivnih materija
2. Plastični bazeni za vodu odnosno plastični bazeni za kupanje
Plastični bazeni za kupanje predstavljaju

Opširnije ...