Plastične cevi – spiralne cevi od plastike

cevi za kanalizaciju

Plastične cevi - spiralne cevi

Prednosti plastičnih cevi u odnosu na betonske cevi je  što su lagane za rukovanje i smeštanje u zemlju, zbog osobina PEHD-a odnosno plastike, cevi su elastične i prilikom pomeranja tla neće dovesti do pucanja cevi, a osim toga sa plastičnim

Opširnije ...

Plastične cevi za kanalizaciju

cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju
Plastične cevi za kanalizaciju nalaze sve veću i širu upotrebu, tehnologija koja se koristi prilikom izrade cevi je spiralno namotavanje pri čemu se kao materijal koristi polietilen visoke gustine. Prednosti korišćenja plastičnih cevi za kanalizaciju za

Opširnije ...

Plastične cevi za drenažu – drenažne cevi

Cevi za drenažu

Cevi za drenažu
Ove cevi su vrlo lake, vrlo fleksibilne, otporne na UV zračenje, čvrste i ekonomične, lako se montiraju. Materijal koji se koristi prilikom izrade drenažnih cevi je PEHD-a. Cevi izrađene na ovaj način su male težine, lake za manipulaciju i montiranje, poret

Opširnije ...

Cevi za ventilaciju – plastični ventilacioni kanali

Cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju
Ventilacioni kanali se izradjuju od polietilena visoke gustine sa dimenzijama prema zahtevu kupca sledećih prečnika: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm pa sve do Ø 3000 mm. Svi elementi iznad krovne ravni su termostabilni.

Opširnije ...