Horizontalne-plastične-cisterne

Horizontalne plastične cisterne- plastični rezervoari

Horizontalne plastične cisterne

Misija naseg postojanja je izrada visoko kvalitetnih plastičnih rezervoara u skladu sa zahtevima kupaca i na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bismo uspeli u potpunosti da zadovoljimo sve postavljene kriterijume.
Plastični rezervoariplastične cisterne se rade od polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena PP tehnologijom spiralnog namotavanja. Horizontalni rezervoari cisterne razlikuju se po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji u odnosu na vertikalne rezervoare.

Horizontalne plastične cisterne – horizontalni plastični rezervoari se primenjuju kao:

Nadzemne i ukopavajuće cisterne

Horizontalni plastični rezervoari kao i horizontalne plastične cisterne, mogu biti dva tipa:

1. Horizontalne plastične cisterne – nadzemni i

2. Horizontalne plastične cisternekao ukopavajući plastični rezervoari.

Ukoliko se rade nadzemni horizontalni rezervoar onda je neophodna ugradnja držača rezervoara – lega. Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinačnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.
Zbog uštede u prostoru i sigurnosti,rezervoari se mogu ukopavati u zemlju. Plastični rezervoariplastične cisterne se projektuju po zahtevu kupca tako da izdrže statička opterećenja i uticaj podzemnih voda za svaki slučaj polaganja pojedinačno. Moguća je izrada plastičnih rezervoara cisterni za nadzemno, kao i manjih cisterni lociranih na pokretno vozilo. Plastični rezervoari za naftu i plastični rezervoari za lož ulje moraju se obavezno ukopati. Plastični rezervoari – cisterne za podzemno skladištenje izrađuju se od polietilena visoke gustine i bez teškoća zadovoljavaju sve neophodne kriterijume u pogledu statike, otpornosti,sigurnosti i isplativosti.

Posebna pogodnost horizontalne plastične cisterne rezervoara je sto ne zagađuju životnu sredinu i sto su veoma jednostavni za upravljanje i održavanje. Bitno je istaći je da posedujemo sve potrebne ateste o ispravnosti i sigurnosti korišćenja, i da primena ovih rezervoara nije štetna po životnu sredinu. Održavanje i čišćenje plastičnih rezervoara je veoma jednostavno i mogu se nakon pranja upotrebljavati u svrhu različitu od prvobitno namenjene. Godine iskustva i znanja koje smo prikupili iz mnogih projekata koje smo uradili, daju nam za pravo da mozemo garantovati kvalitetnu izradu rezervara koji ce biti u skladu sa cenom i dugim vekom trajanja.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)  

cisterne-skica

Cisterna-za-vodu

Cisterna-za-vodu

500 800 1000
1 000 1000 1270
1 500 1000 1900
2 000 1000 2540
3 000 1200 2670
4 000 1300 3030
5 000 1300 3780
6 000 1600 3000
7 000 1600 3500
8 000 1600 4000
9 000 1600 4500
10 000 1600 5000
15 000 1600 7500
15 000 2000 4770
20 000 1600 10000
20 000 2000 6400
25 000 2000 8200
25 000 2400 5600
30 000 2000 9550
40 000 2000 12800
40 000 2400 8800
50 000 2400 11100
60 000 2400 13000
80000 2400 17900
100000 2400 22300
100000 3000 14200