cevi za kanalizaciju

Plastične cevi – spiralne cevi od plastike

Plastične cevi – spiralne cevi

Prednosti plastičnih cevi u odnosu na betonske cevi je  što su lagane za rukovanje i smeštanje u zemlju, zbog osobina PEHD-a odnosno plastike, cevi su elastične i prilikom pomeranja tla neće dovesti do pucanja cevi, a osim toga sa plastičnim cevima ste obezbedili vodonepropusnost i neporoznost.

Plastične cevi se rade sledećih prečnika: Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, u dužinama od 3 i 6 metara, a spajanje se vrši pomoću ekstruzionog zavarivanja plastike ili pomoću gumice za dihtovanje. U zavisnosti od dubine nanosa zemljišta na plastične cevi, cevi su podeljene u klase krutosti SN2,SN4,SN8 i SN16. Na osnovu nekoliko faktora između ostalog klase krutosti cevi, tipa zemljišta koja se nalazi oko i iznad cevi, da li se cevi nalaze ispod saobraćajnice ili ne, da li ima podzemnih voda itd… vrši se određivanje potrebne debljine cevi kao i rastojanje između rebrastog ojačanja. Na osnovu proračuna dobija se cev koja je spiralno namotana, gde joj spoljašnje rebrasto ojačanje – prsten daje krutost i mogućnost da cev „radi“ – odnosno daje joj elastičnost. Unutrašnji zid cevi je takav da omogućava ne smetan prolazak tečnosti i nakon dužeg radnog veka, odnosno ne dolazi do skupljanja materija na određenom mestu.

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije imaju široku primenu i to kao:

Plastične cevi za kanalizaciju

Plastične cevi

Plastične cevi spajanje

Tehnologijom spiralnog namotavanja se obezbedjuje potpuna homogenost zida cevi, sprečava raslojavanje i garantuje apsolutna neporoznost. Spajanje kanalizacionih plastičnih cevi tehnikom ekstruzionog zavarivanja obezbeđeno je apsolutno dihtovanje i na spojevima cevi.

Osim plastičnih cevi, možete pogledati i