Cevi za drenažu

Plastične cevi za drenažu – drenažne cevi

Cevi za drenažu

Ove cevi su vrlo lake, vrlo fleksibilne, otporne na UV zračenje, čvrste i ekonomične, lako se montiraju. Materijal koji se koristi prilikom izrade drenažnih cevi je PEHD-a. Cevi izrađene na ovaj način su male težine, lake za manipulaciju i montiranje, poret toga životni vek materijala je preko 50 godina pa samim tim predstavljaju proizvod koji u odnosu na životni vek veoma ekonomičan. Izgled i tehnologija izrade drenažnih cevi je ista kao i kod cevi za kanalizaciju odnosno cevi imaju glatku unutrašnju stranu što im omogućava mali koeficijent trenja i rebrasta ukrućenja celom dužinom na spoljašnjoj strani cevi. Drenažne cevi se koriste u situacijama kada je potrebno obezbediti objekat ili poljoprivrednu površinu usled velikog i nekontrolisanog dotoka vode.

Drenažne cevi se proizvode sledećih prečnika: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm pa sve do Ø 3000 mm. Plastične cevi su u dužinama od 3 i 6 metara, spajaju se ekstruzionim zavarivanjem plastike ili pomoću gumice za dihtovanje. Izrađuju se od polietilena visoke gustine (HDPE) i polipropilena (PPH) koje odlikuje izuzetna mehanička svojstva, hemijska postojanost, elektroizolaciona svojstva, UV stabilnost itd.

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije drenažne cevi  se mogu koristiti i kao:

Plastične cevi za kanalizaciju

Plastične cevi

Cevi za drenažu – upotreba drenažnih cevi:

  • drenaža poljoprivrednih površina
  • drenaža puteva
  • sportskih objekata
  • drenaža kuća i zgrada
  • drenaža ugostiteljskih objekata

Firma Joma plast pored cevi za drenažu proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde: