Cevi za kanalizaciju - plastične cevi za kanalizaciju
77
post-template-default,single,single-post,postid-77,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Plastične cevi za kanalizaciju

cevi za kanalizaciju

Plastične cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju

Plastične cevi za kanalizaciju imaju sve veću primenu u domaćinstvima i industriji. Tehnologija izrade cevi je spiralno namotavanje, materijal koji se koristi je PEHD – polietilen visoke gustine. Prednosti korišćenja plastičnih cevi za kanalizaciju za razliku od betonskih cevi je u tome što su znatno lakše, jednostavne su za manipulaciju i postavljanje u zemlju.

Plastične cevi za kanalizaciju 

Fizičke karakteristike cevi omogućavaju im izvesna pomeranja tla koja neće dovesti do pucanja cevi jer su elastične. Takođe cevi su vodonepropusne i neporozne. Mala težina cevi za kanalizaciju omogućava jednostavan transport, montažu i ugradnju na teško pristupačnim terenima. Plastične cevi su hemijski otporne na otpadne vode a izdržljive su pri mehaničkim pomeranjima zemlje. Plastične cevi su otporne na agresivne materije što im omogucuje primenu u izgradnji cevovoda za transport industrijskih voda, u velikom broju tehnoloških procesa, izgradnji dimnjaka itd.

Proračun cevi za kanalizaciju

Cevi su podeljene u klase krutosti SN2,SN4,SN8 i SN16 u zavisnosti od dubine na kojoj se ukopavaju cevi. Dosta faktora utiču na proračun debljine zida cevi i rastojanja između prstenastog ojačanja. Između ostalog su tip zemljišta koja se nalazi oko i iznad cevi, da li se cev nalazi ispod saobraćajnice, da li ima podzemnih voda itd… Na osnovu proračuna dobija se cev koja je spiralno namotana. Spoljašnje rebrasto ojačanje – prsten daje krutost i mogućnost da cev „radi“ – odnosno daje joj elastičnost. Unutrašnji zid cevi je takav da omogućava nesmetan prolazak tečnosti i nakon dužeg radnog veka. Na ovaj način ne dolazi do skupljanja materija na određenom mestu i stvaranja čepa.

plasticne-cevi-za-kanalizaciju

plasticne cevi za kanalizaciju

Proizvodimo plastične cevi profilisanog zida za kanalizaciju sledećih prečnika: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm pa sve do Ø 3000 mm. Plastične cevi su u dužinama od 3 i 6 metara. Spajaju se ekstruzionim zavarivanjem plastike ili pomoću gumice za dihtovanje. Cevi se rade od HDPE-a i PPH-a koje imaju dobra fizičko-hemijska svojstva, UV stabilnost, žilavost, itd.

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije cevi za kanalizaciju se mogu koristiti i kao: