Cevi za ventilaciju

Cevi za ventilaciju – plastični ventilacioni kanali

Cevi za ventilaciju

Ventilacioni kanali se izradjuju od polietilena visoke gustine sa dimenzijama prema zahtevu kupca sledećih prečnika: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm pa sve do Ø 3000 mm. Svi elementi iznad krovne ravni su termostabilni. Ventilacioni kanali su korozivno otporni na uticaje unutrašnjosti objekata. Krovna opšivka je sastavni deo kanala i lako se postavlja u sklopu umesto dotrajalih limenih i pocinkovanih kanala. Kanali za ventilaciju mogu posedovati posebne difuzore za ujednačavanje brzina strujanja vazduha u pojasu biosfere.cevi-za-ventilaciju Takodje mogu se obezbediti zimski i letnji režim rada. Regulacione žaluzine služe za regulaciju protoka, a protivpeščane žaluzine za odvajanje peska iz struje vazduha. Kombinovane žaluzine su kombinacije fiksnih i nadpritisnih žaluzina ili fiksnih i regulacionih žaluzina. Cevi za ventilaciju mogu biti željenih dužina, u većini slučajeva se izrađuju u dužinama od 3m i 6m, i spajaju se sa prirubničkim spojevima(flanšnama). Takođe u mogućnosti smo da Vam ponudimo i izradu kolena različitog stepena kako biste sproveli ventilacione cevi po Vašoj zamisli, ono što je potrebno znati u ovom slučaju jeste radijus na osnovu koga se vrši izrada kolena za cevi za ventilaciju.

Plastične cevi za ventilaciju

-izrađene su od materijala PEHD-a koji je otporan na većinu agresivnih materija tako da predstavljaju pravi izbor prilikom sprovođenja pare koja se javlja prilikom proizvodnog ili bilo kojeg drugog procesa. Osim toga cevi za ventilaciju se mogu primeniti i u izgradnji cevovoda za transport industrijskih otpadnih voda i gasova, u velikom broju tehnoloških procesa, u izgradnji dimnjaka itd.

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije plastične cevi za ventilaciju se mogu koristiti i kao:

Firma Joma plast pored cevi za ventilaciju proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde: