Plastične tankvane

Plastične tankvane

Plastične tankvane

U skladu sa propisima o zaštiti životne sredine kao i sve strožijim propisima u oblastima vezanim za skladištenja različitih vrsta kiselina i opasnih fluida i njihovog prihvatanja u slučaju havarije ili oštećenja rezervoara dolazi do sve veće potrebe za izradom tankvana. Pregledom opasnih materija u skladu sa propisom kojim se uređuje lista opasnih materija, njihove količine i kriterijumi predstavljaju osnovu za određivanje da li je zaštitna prihvatna podloga – tankvana zaista potrebna. Tankvane predstavljaju pravougaone rezervoare za prihvatanje eventualno prosute materije (kiseline…) u slučaju da dođe do oštećenja rezervoara.

Plastične tankvane

predstavljaju vodonepropusnu podlogu, pored toga tankvane moraju da su dovoljno velike kako bi prihvatile celokupnu materiju koja se skladišti u rezervoaru. Plastične tankvane se rade od PE,PP koji su otporni na veliki broj kiselina i prestavljaju najbolje rešenje prilikom oblaganja zidova betonskih bazena kako bi se sprečilo nagrizanje betona. Pored toga tankvane urađene na ovakav način su UV stabilizovane odnosno imaju vek trajanja preko 50 godina, anti-korozivne su i nije im potrebno nikakvo dodatno održavanje ili premazivanje za zaštitu…
Na slici možete kada se opasna materija skladišti na više mesta (rezervoara) tada se pojedinačne količine kiseline sabiraju pa se vrši oblaganje ukupne zapremine, dat je izgled tankvane sa 4 rezervoara za HCL (hlorovodoničnu kiselinu) pojedinačne zapremine V – 40 000 i ukupne zapremine tankvane V – 160 000l i NaOH (natrijum-hidroksid) pojedinačne zapremine V – 40 000l i ukupne zapremine tankvane V – 160 000l neophodnih za kompletnu zaštitu objekta od bilo kakve mogućnosti nastanka štete. Prilikom izrade i proračuna vezanih za plastične tankvane i rezervoare za sladištenje HCL-a i druge kiseline sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine, a takođe možete pogledati i rezervoare sa duplim zidom.

Firma Joma plast osim plastičnih tankvana proizvodi i sledeće proizvode: