Plastični rezervoari za naftu

Plastični rezervoari za naftu – cisterne za naftu od plastike

Plastični rezervoari za naftu – cisterna za naftu

Materijal PEHD od koga se vrši izrada rezervoara za naftu i gorivo je u potpunosti bezbedan za upotrebu i ima odlična svojstva i karakteristike. Plastični rezervoari za naftu – tankovi se rade od materijala koji je sa ekološke strane „čist“, pored toga odlikuje ih mala težina što omogućava jednostavnu manipulaciju odnosno montažu tako da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalnu burad. Ovi rezervoari se osim za skladištenje nafte mogu koristiti i kao rezervoari za lož ulje, cisterne za gorivo i kao cisterne za biodizel. Vek trajanja rezervoara urađenih na ovaj način je preko 50 godina.

Rezervoar-za-skladistenje-nafte-sa-zastitom-pumpe-za-istakanje-V-7000l

Rezervoar za skladistenje nafte sa zaštitom pumpe za istakanje V 7000l

Plastični rezervoari za naftu se rade u 2 verzije:

kao vertikalni i horizontalni rezervoari. Vertikalni plastični rezervoari za naftu se upotrebljavaju kada se rezervoar nalazi na površini a horizontalni rezervoari cisterne za naftu se koriste kada je potrebno njihovo ukopavanje u zemlju radi uštede prostora ili iz nekog drugog razloga. Zbog dodatne sigurnosti prilikom izrade vertikalnih rezervoara za naftu većih zapremina moguće je po želji kupca i u skladu sa zakonom o zaštiti zivotne sredine uraditi rezervoar sa duplim zidom kako bi se sprečio rizik od eventualnog oštećenja, ili uraditi plastičnu tankvanu koja bi služila kao prihvatna posuda u slučaju izlivanja nafte iz rezervoara. Rezervoari  pored priključaka koji su neophodni i revizionog otvora, mogu da sadrže i mehanički merač nivoa, a u slučaju kada se rezervoar nalazi na transportnom vozilu postoji mogućnost ugradnje lega.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo pumpe sa pištoljem za naftu koje su italijanskog porekla i poseduju odličan kvalitet.

Firma Joma plast pored cisterni za gorivo proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde:

Data je tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara, u slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080