Rezervoari za vodu – plastični rezervoar za vodu

jednostavni za transport i manipulaciju. Mogu da se ukopaju u zemlju, a zbog temperaturne stabilnosti tj otpornosti, rezervoari su postojani na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C. Ukoliko se postavljaju na površinu zemlje, bitno je da je u pitanju ravna površina kako ne bi došlo do oštećenja rezervoara. Rade se od polietilena visoke gustine. Plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni,  svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse.  Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom.

Rezervoari za vodu – podela:

1. Vertikalni nadzemni rezervoari

Prvenstvena namena je nadzemna ugradnja odnosno ugradnja na površinu. Vertikalni rezervoari u cilju uštede u prostoru se mogu ukopati u zemlju s tim da je maksimalna zapremina vertikalnih rezervoara koji mogu da se ukopaju do 5 000l

2. Horizontalni ukopavajući rezervoari – cisterne

Horizontalni rezervoari se koriste za ukopavanje u zemlju, ukoliko idu na površinu tj ukoliko su nadzemni potrebno je ugraditi držače tj lege kako bi rezervoar bio fiksiran.

Rezervoari za vodu
Horizontalne rezervoare – cisterne možemo podeliti na:

1. Horizontalne ukopavajuće cisterne za vodu u koju se skladišti voda sa izvora.

2. Horizontalne nadzemne cisterna za vodu sa legama na pokretnoj prikolici za transport vode .

Ljudi vodu za svoje potrebe crpe iz više izvora a to su: voda ispod zemlje – bunarska, iz jezera, reka. Zatim ih cevima trasportuju do svojih domova, stanova, obradivih površina-useva, voćnjaka u zavisnosti od potrebe. U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati mogu se koristiti cisterne za vodu. Unutar cisterne koja se nalazi na prikolici u zavisnosti od veličine same cisterne postavljaju se pregradne komore kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost prilikom transporta.

Rezervoari za vodu – dokumentacija

Firma Joma plast poseduje sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala da je bezbedno skladištenje vode za piće u rezervoar i atest varioca za radnike koji vrše varenje plastike. Pored ovoga naša firma može da Vam priloži i statički proračun za svaku vrstu rezervoara za vodu ili nekog drugog fluida koji se skladišti u rezervoarima.

Plasticni-rezervoari-za-vodu
Dimenzije rezervoara

Standardne dimenzije vertikalnih rezervoara – rezervoari za vodu:

Zapremina( l )Prečnik(D)Visina(H)
250Ø600900
500Ø8001000
1000Ø10001300
1500Ø12001330
2000Ø13001510
2500Ø16001250
3000Ø16001500
4000Ø16002000
5000Ø16002500
5000Ø20001600
6000Ø16001600
7000Ø20002250
8000Ø24001770
9000Ø24002000
10000Ø24002200
15000Ø24003350
15000Ø30002120
20000Ø24004430
20000Ø30002830
25000Ø24005540
25000Ø30003600
30000Ø30004250
40000Ø30005660
5000Ø30007080

Standardne dimenzije horizontalnih rezervoara – cisterni za vodu

Zapremina( l )Prečnik(D)Visina(H)
500Ø8001000
1000Ø10001270
1500Ø10001900
2000Ø10002540
3000Ø12002670
4000Ø13003030
5000Ø13003780
6000Ø16003000
7000Ø16003500
8000Ø16004000
9000Ø16004500
10000Ø16005000
15000Ø16007500
15000Ø20004770
20000Ø160010000
20000Ø20006400
25000Ø20008200
25000Ø24005600
30000Ø20009550
40000Ø200012800
40000Ø24008800
50000Ø240011100
60000Ø240013000
80000Ø240017900
100000Ø240022300
100000Ø300014200

Oprema

Na rezervoare se standardno ugrađuju revizioni otvor i priključci prema zahtevu kupca, priključci su standardno sa unutrašnjim navojem a mogu biti i prirubnički. Pored ovoga na rezervoare je moguće ugraditi i dodatnu opremu: nivokaz, merdevine sa spoljašnje strane, penjalice sa unutrašnje strane za ulazak u rezervoar, stope, uške za prenošenje rezervoara, ventil, plovak, postolje za pumpu…

Demi voda

Čistu pijaću vodu bez aditiva i veće količine minerala ili drugih supstanci poput humusa retko možemo naći u našoj svakodnevnici. Kada se voda prikuplja iz reka, njen izgled može biti mutniji, pogotovo u periodu kada dolazi do otapanja snega ili prilikom obilnih padavina. Pre upotrebe ovakvu vodu treba izbistriti i dezinfikovati hemijskim procesima kako bi mogla da se koristi bez posledica po zdravlje. Naši rezervoari pored primene u procesima prečišćavanja i skladištenja čiste vode služe i za skladištenje demineralozovane (demi) vode – rezervoari za demi vodu. Destilovana voda je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu, moraju biti primenjene posebne higijenske mere.

Destilovana voda je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu, moraju biti primenjene posebne higijenske mere.

Rezervoari za vodu

Slični proizvodi:

2023-08-21T11:36:39+01:00
Go to Top