cisterne za vodu

Rezervoari za vodu – plastični rezervor za vodu

Rezervoari za vodu

Proizvod firme Joma plast koji je postao najzastupljeniji i najtraženiji zbog sve većih i izrazitijih problema sa vodom jeste rezervoar za vodu koji zbog svojih karakteristika materijala PEHD-a zauzima primat u odnosu na sve druge rezervoare izrađenih od nekih drugih materijala.

Voda je osnov života  i predstavlja osnovnu potrebu za sva bića na svetu. U čovekovom organizmu je zastupljena oko 65% i pored toga što je bitna za naše zdravlje, odnosno homeostazu organizma, voda predstavlja i važan faktor za naš izgled tj za hidrataciju kože. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije kvalitet i dostupnost vode je primarni pokazatelj zdravstvenog stanja jedne zemlje.

Rezervoari za vodu

firme Joma plast se izrađuju od PEHD-a, materijala koji ima idealne osobine za skladištenje vode za piće. Naši plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni,  jer svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, odnosno ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse.  Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom. Ljudi vodu za svoje potrebe crpe iz više izvora a to su: voda ispod zemlje – bunarska, iz jezera,reka a potom ih cevima trasportuju do svojih domova, stanova, obradivih površina-useva, voćnjaka u zavisnosti od potrebe.U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati predlažemo vam upotrebu naše cisterne za vodu.

Plasticni-rezervoari-za-vodu

Plastični rezervoari za vodu,cisterna za vodu

Rezervoari za vodu  cisterne podela

Plastična cisterna za vodu se radi u dve varijante tako da može da služi kao cisterna za vodu u koju se skladišti voda sa izvora i kao cisterna za vodu na pokretnoj prikolici koja služi za transport vode od izvora do obradive površine. Ćistu pijaću vodu bez aditiva i veće količine minerala ili drugih supstanci poput humusa retko možemo naći u našoj svakodnevnici. U slučaju da se voda prikuplja iz reka njen izgled može biti mutniji pogotovo u periodu kada dolazi do otapanja snega kao i prilikom obilnijih padavina. Preporuka je da bi pre upotrebe ovakvu vodu trebalo izbistriti i dezinfikovati hemijskim procesima kako bi mogla da se koristi bez posledica po zdravlje.

Naši rezervoari za kišnicu i rezervoari za vodu su našli primenu u procesima prečišćavanja i skladištenja čiste vode kao i demineralozovane(demi) vode – rezervoari za demi vodu.                    Demi voda ili destilovana voda je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu,  moraju biti primenjene posebne higijenske mere.                                                                                                                                          Plastični rezervoari za vodu imaju brojne prednosti u odnosu na druga rešenja jer su jednostavni za transport i manipulaciju. Takođe ne zauzimaju previše prostora, mogu da se ukopaju u zemlju, a zbog temperaturne stabilnosti materijala koji podnosi temperature od -30⁰C do +60⁰C mogu da se postave i na površini zemlje pod jedinim uslovom da je u pitanju ravna površina kako ne bi došlo do oštećenja rezervoara za vodu. Firma Joma plast poseduje sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala za skladištenje pijaće vode  u naše rezervoare za vode.

Možete pogledati standardne dimenzije vertikalnih rezervoara – rezervoari za vodu:

V (zapremina) R (prečnik) H (visina)  vertikalni-plasticni-rezervoari-skica
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080

Možete pogledati standardne dimenzije horizontalnih rezervoara – cisterni za vodu

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)  cisterne-skica
500 800 1000
1 000 1000 1270
1 500 1000 1900
2 000 1000 2540
3 000 1200 2670
4 000 1300 3030
5 000 1300 3780
6 000 1600 3000
7 000 1600 3500
8 000 1600 4000
9 000 1600 4500
10 000 1600 5000
15 000 1600 7500
15 000 2000 4770
20 000 1600 10000
20 000 2000 6400
25 000 2000 8200
25 000 2400 5600
30 000 2000 9550
40 000 2000 12800
40 000 2400 8800
50 000 2400 11100
60 000 2400 13000
80000 2400 17900
100000 2400 22300
100000 3000 14200