rezervoari-za-skladištenje-hlorovodonične-kiseline

Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline (HCL)

Plastični rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline

Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Voda u ovom jedinjenju služi kao veoma dobar rastvarač za ovaj gas. U osnovi HCL je jaka neorganska kiselina, bezbojne ili svetložute boje, pušljiva tečnost, otrovna i vrlo korozivna.

Hlorovodonična kiselina je jedna od najvažnijih industrijskih kiselina. Koristi se za nagrizanje i čišćenje metala, u hemijskoj industriji se koristi za dobijanje različith hlorida, u industriji boja, prehrambenoj industriji, dobijanju masnih kiselina, za dobijanje aluminijum-oksida… Rezervoari za HCL se rade od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Karakteristično za rezervoare u kojima se skladišti hlorovodonična kiselina je da je pritisak unutar rezervoara normalan – atmosferski, a temperatura spoljašnja. Materijal PEHD od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje HCL-a ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Odlikuje ih mala težina što omogućava jednostavnu manipulaciju odnosno montažu, UV stabilan je tako da je vek trajanja rezervoara preko 50 godina.

Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline – podela

Rezervoari za HCl se dele u zavisnosti od mesta gde se nalaze i ti:

1. Vertikalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se nalaze na površini zemlje ili u nekoj prostoriji ili

2. Horizontalni rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline ukoliko se rezervoar ukopava u zemlju

 

Prednosti PEHD-a u odnosu na klasične materijale, a posebno u odnosu na metale se ogleda u sledećem:

  • otpornost na koroziju, tj. duži period rada
  • niži troškovi postrojenja i instaliranja
  • manja potreba za održavanjem
  • lakoća konstrukcije i popravka
  • dobra otpornost na udarce
  • električna neprovodljivost
  • dobre karakteristike termičke izolacije

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje HCL-a sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine, možete pogledati rezervoare sa duplim zidom.

Data je tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara, u slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V (zapremina) R (prečnik) H (visina)
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080