Plastične cevi za kanalizaciju

cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju
Plastične cevi za kanalizaciju nalaze sve veću i širu upotrebu, tehnologija koja se koristi prilikom izrade cevi je spiralno namotavanje pri čemu se kao materijal koristi polietilen visoke gustine. Prednosti korišćenja plastičnih cevi za kanalizaciju za

Opširnije ...

Plastične cevi za drenažu – drenažne cevi

Cevi za drenažu

Cevi za drenažu
Ove cevi su vrlo lake, vrlo fleksibilne, otporne na UV zračenje, čvrste i ekonomične, lako se montiraju. Materijal koji se koristi prilikom izrade drenažnih cevi je PEHD-a. Cevi izrađene na ovaj način su male težine, lake za manipulaciju i montiranje, poret

Opširnije ...