Plastične cevi – spiralne cevi od plastike

cevi za kanalizaciju

Plastične cevi - spiralne cevi

Prednosti plastičnih cevi u odnosu na betonske cevi je  što su lagane za rukovanje i smeštanje u zemlju, zbog osobina PEHD-a odnosno plastike, cevi su elastične i prilikom pomeranja tla neće dovesti do pucanja cevi, a osim toga sa plastičnim

Opširnije ...

Plastične cevi za kanalizaciju

cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju
Plastične cevi za kanalizaciju nalaze sve veću i širu upotrebu, tehnologija koja se koristi prilikom izrade cevi je spiralno namotavanje pri čemu se kao materijal koristi polietilen visoke gustine. Prednosti korišćenja plastičnih cevi za kanalizaciju za

Opširnije ...