Rezervoari za vodu – plastični rezervor za vodu

cisterne za vodu

Rezervoari za vodu
Proizvod firme Joma plast koji je postao najzastupljeniji i najtraženiji zbog sve većih i izrazitijih problema sa vodom jeste rezervoar za vodu koji zbog svojih karakteristika materijala PEHD-a zauzima primat u odnosu na sve druge rezervoare izrađenih od nekih

Opširnije ...

Cisterne za navodnjavanje

cisterne za vodu

Plastične cisterne za navodnjavanje

-predstavljaju pravu i sigurnu investiciju za povećanje vaših prinosa. Klimatske promene su uslovile duge sušne periode zbog kojih se javlja potreba za navodnjavanjem površina koje se seju kako bi se ostvarili očekivani prinosi. Potreba

Opširnije ...

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari
Vertikalni plastični rezervoar rešava mnoge probleme u domaćinstava u pogledu skadištenja vode, hemikalija i njihovim materijalima, ali i probleme sa fekalnim ili tehničkim vodama. U našoj ponudi imamo plastične rezervoare u standardnim dimenzijama

Opširnije ...

Horizontalne plastične cisterne- plastični rezervoari

Horizontalne-plastične-cisterne

Horizontalne plastične cisterne
Misija naseg postojanja je izrada visoko kvalitetnih plastičnih rezervoara u skladu sa zahtevima kupaca i na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bismo uspeli u potpunosti da zadovoljimo sve postavljene kriterijume.
Plastični rezervoari

Opširnije ...

Plastični rezervoari za naftu – cisterne za naftu od plastike

Plastični rezervoari za naftu

Plastični rezervoari za naftu - cisterna za naftu
Materijal PEHD od koga se vrši izrada rezervoara za naftu i gorivo je u potpunosti bezbedan za upotrebu i ima odlična svojstva i karakteristike. Plastični rezervoari za naftu - tankovi se rade od materijala koji je sa ekološke

Opširnije ...