Plastične cevi za kanalizaciju

cevi za kanalizaciju

Cevi za kanalizaciju
Plastične cevi za kanalizaciju nalaze sve veću i širu upotrebu, tehnologija koja se koristi prilikom izrade cevi je spiralno namotavanje pri čemu se kao materijal koristi polietilen visoke gustine. Prednosti korišćenja plastičnih cevi za kanalizaciju za

Opširnije ...