Plastični pontoni za plutajuće molove – pontoni

Plastični pontoni za plutajuće molove

Plastični pontoni za plutajuće molove
Marine – pristajni dokovi se sastoje od niza plutajućih molova sastavljenih od segmenata koji se jednostavno povezuju u celinu pomoću čeličnih ili galvanizovanih elemenata a po potrebi se može vršiti promena rasporeda ukoliko za tim

Opširnije ...