Termoizolovani-plastični-rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari

U određenim procesima industrijske proizvodnje kao i pri eksplataciji vode javlja se potreba za održavanjem približno konstantne temperature unutar rezervoara. Termoizolovani plastični rezervoari potrebnu temperaturau mogu obezbediti pomoću izolacije rezervoara sa mineralnom vunom ili poliuretanskom izolacijom. Materijal koji se koristi prilikom izrade rezervoara je PEHD koje je termootporan na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C i PPH (polipropilen) koji je termootporan na temperaturama od -10⁰C do +100⁰C tako da ovi materijali omogućavaju primenu rezervoara na širok spektar medijuma koji se skladište. Kako bi se održala potrebna temperatura medijuma koji se nalazi unutar rezervoara moguća je ugradnja grejača ili hladnjaka kao dodatnih delova rezervoara kako bi temperatura bila što optimalnija.
Plastični termoizolovani rezervoari najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, zatim u proizvodnji piva i bezalkoholnog pića, u ugostiteljstvu,raznim granama procesne industrije, pri eksplataciji vode…
Za svaki rezervoar koji je termoizolovan vrši se statički proračun rezervoara na osnovu zahteva korisnika u vidu zapremine i namene rezervoara. Izrada termoizolovanih rezervoara se vrši isključivo na osnovu porudzbina.

Prednosti materijala PEHD-a od koga se rade termoizolovani plastični rezervoari u odnosu na druge materijale:

  • otpornost na koroziju
  • niski troškovi montaže i instaliranja
  • manja potreba za održavanjem
  • lakoća konstrukcije i popravka
  • dobra otpornost na udarce
  • električna neprovodljivost
  • dobre karakteristike termičke izolacije
  • dug vek trajanja – preko 50 godina

Na slikama je dat detaljan izgled plastičnog termoizolovanog rezervoara za masnu kiselinu sa konstantnom temperaturom od 50⁰C.

Termoizolovani plastični rezervoari firme Joma plast se zbog materijala od koga su izrađeni mogu koristiti i u druge svrhe, odnosno kao rezervoari za pijaću vodu, kao rezervoari za navodnjavanje, cisterne za kišnicu, rezervoari za naftu itd…
Data je tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara, u slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V (zapremina) R (prečnik) H (visina)
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080