Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoar rešava mnoge probleme u domaćinstava u pogledu skadištenja vode, hemikalija i njihovim materijalima, ali i probleme sa fekalnim ili tehničkim vodama. U našoj ponudi imamo plastične rezervoare u standardnim dimenzijama i oblicima, kapaciteta od 250 lit. do 50.000 lit, a na osnovu konkretnih zahteva korisnika u pogledu željenih dimenzija, zapremine, namene plastičnih rezervoara vrši se proračun i dimenzionisanje.
Ono što je karakteristično za vertikalne rezervoare je to što ne ispuštaju niti upijaju bilo kakve mirise, boju ili ukuse u sebe od strane fluida koji je smešten unutar njih, istovremeno ne prenoseći ništa na svoj sadržaj, a posle upotrebe lako se čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.

Vertikalni plastični rezervoari – namena:

Vertikalni plastični rezervoari – Standardne dimenzije plastičnih rezervoara

Vertikalni otvoreni plastični rezervoari plastične kace sa i bez poklopca su idealni za različite primene u poljoprivredne svrhe, za skladištenje vode, komine, stočne hrane… Tip materijala plastičnog rezervoara zavisi od supstance koja se skladišti. Polietilen i polipropilen su otporni na većinu hemijskih supstanci, kiselina i baza.
Vertikalni plastični rezervoari od PEHD postojani su na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C. Po zahtevu kupca moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, mlaznica, nosača za miksere i slično.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)  

vertikalni-plasticni-rezervoari-skica

Plastični rezervoari

250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080