Rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline (HCL)

rezervoari-za-skladištenje-hlorovodonične-kiseline

Plastični rezervoari za skladištenje hlorovodonične kiseline
Hlorovodonična kiselina, sona kiselina (molekulska formula – HCl ) je kiselina koja nastaje rastvaranjem hlorovodonika u vodi. Voda u ovom jedinjenju služi kao rastvarač za ovaj gas. U osnovi HCL je jaka neorganska

Opširnije ...

Protivpožarni plastični rezervoari

Protivpožarni-plastični-rezervoari

Protivpožarni plastični rezervoari

[caption id="attachment_220" align="alignleft" width="300"] rezervoari-za-rezervaciju-protivpožarne-vode[/caption]
Moguća namena rezervoara je i rezervacija (skladištenje) protivpožarne vode u cilju zaštite objekata od mogućih posledica

Opširnije ...

Plastični rezervoari za skladištenje demi vodе

Plastični rezervoari za skladištenje demi vodе

Plastični rezervoari za skladištenje demi vodе
Demineralizovana demi voda je mehanički i hemijski čista voda. Dobija se tehnološkim postupkom kojim se postiže najveći mogući kvalitet dobijene vode. Predstavlja proces uklanjanja svih odnosno velike većine rastvorenih soli

Opširnije ...

Termoizolovani plastični rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari

Termoizolovani plastični rezervoari
U određenim procesima industrijske proizvodnje kao i pri eksplataciji vode javlja se potreba za održavanjem približno konstantne temperature unutar rezervoara. Termoizolovani plastični rezervoari potrebnu temperaturu mogu obezbediti pomoću

Opširnije ...

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu

[caption id="attachment_183" align="alignleft" width="259"] Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu[/caption]
Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća

Opširnije ...

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari
Vertikalni plastični rezervoar imaju rasprostranjenu primenu. Najčešće se koriste u domaćinstava i industriji, za skadištenja vode, hemikalija i njihovim materijalima, ali i probleme sa fekalnim ili tehničkim vodama. U našoj ponudi imamo

Opširnije ...

Horizontalne plastične cisterne- plastični rezervoari

Horizontalne plastične cisterne

Horizontalne plastične cisterne
Naša težnja je izrada kvalitetnih rezervoara po zahtevu kupca. Izrada se vrši na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bi rezervoari bili optimalni za postavljene kriterijume.
Plastični rezervoari - plastične cisterne se rade od

Opširnije ...

Protočne septičke jame – horizontalni rezervoari

Protočne septičke jame

[caption id="attachment_155" align="alignright" width="300"] Protocni rezervoar septicka jama za skladistenje otpadnih voda V 12000l[/caption]

Protočne septičke jame

Septičke jame se koriste za tretman otpadnih voda u mestima gde nema izgrađenog kanalizacionog sistema. Svrha

Opširnije ...

Plastične septičke jame – septičke jame od plastike

Plastične septičke jame

Plastične septičke jame
Fekalna kanalizacija je projektovana tako da odvede otpadnu vodu od sanitarnih urađaja. Fekalne vode se odvode u spoljnu fekalnu kanalizacionu mrežu. Septičke jame predstavljaju rešenje za taloženje (sakupljanje) i delimično čišćenje otpadnih voda.

Opširnije ...