cisterna za vodu

Pod pojmom cisterna za vodu se obično podrazumevaju horizontalne ukopavajuće cisterne. Cisterne za vodu mogu biti i vertikalnog ukopavajućeg ili nadzemnog tipa.Plastične cisterne za vodu postale su neizostavan deo modernih sistema za skladištenje i distribuciju vode. One predstavljaju ekonomično, izdržljivo i dugotrajno rešenje koje se koristi u domaćinstvima, poljoprivredi i industriji. U poređenju sa tradicionalnim materijalima poput čelika ili betona, plastične cisterne su lakše za transport, jednostavnije za instalaciju i održavanje, i manje su sklone koroziji.

Opis proizvoda

Cisterne se izrađuju od PE ili PP što ih čini otpornim na koroziju, udarce, temperaturne promene od -30°C do +60°C i UV zračenje. Ovi rezervoari su dizajnirani da spreče prodiranje svetlosti, čime se smanjuje rizik od rasta algi u vodi. Dostupni su u različitim kapacitetima i oblicima, uključujući vertikalne i horizontalne koji mogu biti nadzemni i ukopavajući modeli. Rezervoari ne utiču na kvalitet vode, ne resorbuju mirise i ukuse, što ih čini idealnim za skladištenje pijaće i tehničke vode.

Raznovrsni načini primene

Cisterne za vodu od plastike su izuzetno pogodne i jednostavne za korišćenje  kladištenje pitke vode za kućnu upotrebu.
Cisterne za vodu su ujedno i cisterne za navodnjavanje čime se postiže obezbeđenje potrebne količine vode za useve i stoku.

Sakupljanje i skladištenje kišnice za kasniju upotrebu.

Skladištenje vode za različite industrijske procese.
Obezbeđivanje rezervi vode za gašenje požara.

Vrste cisterni za vodu

Horizontalne ukopavajuće cisterne:
Predviđene za ukopavanje u zemlju radi skladištenja vode

Horizontalni nadzemni rezervoari sa legama:

Idealni za nadzemnu ugradnju ili za ugradnju na prikolice za transport vode

Horizontalne ukopavajuće cisterne

Predviđene za ukopavanje u zemlju radi skladištenja vode

Dimenzije rezervoara

Cisterne su dostupne u različitim dimenzijama kako bi zadovoljili sve potrebe korisnika, i mogu se projektovati za konkretnu namenu.

1000 - 100,000L

Dokumentacija i oprema

Sve cisterne dolaze sa sertifikatima o zdravstvenoj ispravnosti materijala i atestom varioca za radnike koji vrše varenje plastike. Moguće je dobiti i statički proračun za svaku vrstu cisterne za vodu ili nekog drugog fluida. Standardno ugrađujemo revizioni otvor i priključke prema definisanom zahtevu kupca. Priključci su sa unutrašnjim navojem ili prirubnički.

horizontalna plasticna cisterna

Ugradnja

Odaberite ravnu i stabilnu površinu za postavljanje cisterne. Ako sakupljate kišnicu, postavite cisternu na niži deo zgrade kako bi gravitacija pomogla pri prikupljanju vode.

Izravnajte i zbite tlo,rupa mora biti šira orjentaciono oko 250mm sa svake strane strane u odnosnu na cisternu. Za veće cisterne, preporučuje se betonska ploča ukoliko su prisutne podzemne vode za ankerisanje ili pesak za nivelaciju

Pažljivo postavite cisternu na pripremljenu površinu, pazeći da nema oštrih predmeta ispod nje.

Priključite cisternu na cevovod. Ako koristite cisternu za sakupljanje kišnice, povežite odvodne cevi sa krova na cisternu.

Obložite cisternu sa peskom i ručno sabijajte uz povremeno kvašenje radi boljeg sabijanja peska.

Osigurajte cisternu kako bi se sprečilo pomeranje usled pomeranja yemlje ili drugih spoljnih faktora.

Održavanje

REDOVNO

proveravajte stanje cisterne i opreme

1 GODIŠNJE

čistite cisternu kako bi se sprečilo nakupljanje sedimenata i algi.

PROVERAVAJTE

filtere,ventile i cevi i po potrebi ih zamenite.