Horizontalne cisterne za navodnjavanje

Svesni smo da je voda od izuzetnog značaja za pravilan rast i razvoj biljke. U periodima kada vam vreme baš i ne ide na ruku, jedino rešenje je navodnjavanje kako bi se regulisao neophodan vodni, vazdušni, toplotni, mikrobiološki i mineralni režim zemljišta i obezbedi optimalne uslove za rast i razvitak biljaka.
Tu na scenu stupaju neprevaziđene cisterne za navodnjavanje. Pod terminom navodnjavanja podrazumeva se jedinstvo svih karakteristika zalivanja, normi navodnjavanja i broja i rokova zalivanja. Takođe mora biti usaglašeno sa potrebama biljke u svakoj njenoj fazi razvoja kako bi se pospešile proizvodne sposobnosti navodnjavanog zemljišta. Ulaganje sredstava u cisterne i rezervoare za navodnjavanje na poljoprivrednom gazdinstvu treba da omogući smanjenje šteta usled suša koje su poslednjih godina evidentne. intenziviranje postojeće strukture proizvodnje, povećanje prinosa na poljoprivrednim gazdinstvima i smanjenje oscilacija. Jasno je da navodnjavanje poboljšava prirodne uslove, a u skladu sa vašim potrebama odlučićete se za konkretan tip cisterne.

Plastične cisterne za navodnjavanje možete pronaći u dve varijante: kao vertikalne rezervoare za navodnjavanje koji idu na površinu i horizontalne rezervoare za navodnjavanje koji se mogu ukopati u zemlju ili montirati na pokretnu prikolicu (kada je potrebno vodu dodatno transportovati).

Oba tipa cisterni se izrađuju od PEHD-a, hemijski inertnog materijala (znači da se pored vode u njima mogu skladištiti i druge tečnosti i supstance); materijal je postojan na temperaturama od -30°C do +60°C tako da cisterne bez problema mogu izdržati visoke temperature tokom leta. Veoma su jednostavne za upotrebu a njihov period upotrebe je bukvalno neograničen. Na sve cisterne se standardno ugrađuju revizioni otvor i priključak. Moguće je postaviti i razne druge dodatke: plovke, postolja za pumpe, nivokaze, penjalice, merdevine, stope... sve što smatrate da je potrebno. Sve cisterne poseduju ozraku tj odušak za nesmetan rad rezervoara prilikom punjenja ili pražnjenja kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

Plastične cisterne za navodnjavanje možete pronaći u dve varijante: kao vertikalne rezervoare za navodnjavanje koji idu na površinu i horizontalne rezervoare za navodnjavanje koji se mogu ukopati u zemlju ili montirati na pokretnu prikolicu (kada je potrebno vodu dodatno transportovati).

Oba tipa cisterni se izrađuju od PEHD-a, hemijski inertnog materijala (znači da se pored vode u njima mogu skladištiti i druge tečnosti i supstance); materijal je postojan na temperaturama od -30°C do +60°C tako da cisterne bez problema mogu izdržati visoke temperature tokom leta. Veoma su jednostavne za upotrebu a njihov period upotrebe je bukvalno neograničen. Na sve cisterne se standardno ugrađuju revizioni otvor i priključak. Moguće je postaviti i razne druge dodatke: plovke, postolja za pumpe, nivokaze, penjalice, merdevine, stope... sve što smatrate da je potrebno. Sve cisterne poseduju ozraku tj odušak za nesmetan rad rezervoara prilikom punjenja ili pražnjenja kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.