Ove cevi su lake i fleksibilne. Otporne su na UV zračenje, čvrste su, ekonomične i lako za montažu. Materijal za izradu cevi za drenažu je PEHD-a. Cevi imaju dug radni vek upotrebe koji je zbog strukture materijala preko 50 godina. Samim tim predstavljaju proizvod koji je u odnosu na životni vek veoma ekonomičan. Izgled i tehnologija izrade drenažnih cevi je ista kao i kod cevi za kanalizaciju. Cevi imaju glatku unutrašnju stranu što im omogućava mali koeficijent trenja i rebrasta ukrućenja celom dužinom na spoljašnjoj strani cevi. Drenažne cevi se koriste u situacijama kada je potrebno obezbediti objekat ili poljoprivrednu površinu usled velikog i nekontrolisanog dotoka vode.

Cevi za drenažu se proizvode sledećih prečnika: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm pa sve do Ø 3000 mm. Plastične cevi su u dužinama od 3 i 6 metara, spajaju se ekstruzionim zavarivanjem plastike ili pomoću gumice za dihtovanje. Rade se od HDPE i PPH materijali koji poseduju dobra mehanička i elektroizolaciona svojstva, hemijska postojanost, žilavost, UV stabilnost itd. Cevi se izrađuju po klasama krutosti pa razlikujemo SN1,SN2, SN4, SN8,SN16. Klase krutosti cevi zavise od više faktora a najznačajniji su dubina ukopavanja cevi, vrsta zemljišta u koje se ukopavaju cevi, da li ima podzemnih voda…

Primena drenažnih cevi

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije drenažne cevi  se mogu koristiti i kao:

Plastične cevi za kanalizaciju

Upotreba cevi
za drenažu:

  • drenaža poljoprivrednih površina
  • drenaža puteva
  • sportskih objekata
  • drenaža kuća i zgrada
  • drenaža ugostiteljskih objekata

Firma Joma plast pored cevi za drenažu proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde: