Ventilacioni kanali se izradjuju od polietilena visoke gustine. Dimenzije se određuju prema zahtevu kupca a posedujemo sledeće prečnike: Ø 300 mm, Ø 400 mm, Ø 500 mm, Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm sve do Ø 3000 mm. Svi elementi iznad krovne ravni su termostabilni. Cevi za ventilaciju su korozivno otporne na uticaje unutrašnjosti objekata.

Ventilacioni kanali se jednostavno montiraju u sklopu umesto limenih ili pocinkovanih kanala. Moguće je ugraditi difuzore koji služe za ujednačavanje brzine prolaska vazduha u pojasu biosfere. Žaluznine služe za regulaciju protoka. Protivpeščane žaluzine se koriste za odvajanje peska iz struje vazduha. Kombinovane žaluznine su kombinacije fiksnih i nadpritisnih žaluznina ili fiksnih i regulacionih žaluznina.

Cevi za ventilaciju mogu biti željenih dužina, u većini slučajeva se izrađuju u dužinama od 3m i 6m. Spajaju se sa prirubničkim spojevima (flanšnama). Takođe u mogućnosti smo da Vam ponudimo i izradu kolena različitog stepena kako biste sproveli ventilacione cevi po Vašoj zamisli. Potrebno je znati u ovom slučaju radijus na osnovu koga se vrši izrada kolena za cevi za ventilaciju.

Plastične cevi za ventilaciju

-izrađene su od materijala PEHD-a koji je otporan na većinu agresivnih materija. Predstavljaju pravi izbor prilikom sprovođenja pare koja se javlja u proizvodnom ili bilo kojem drugom procesu. Cevi za ventilaciju se mogu primeniti i u izgradnji cevovoda za transport industrijskih otpadnih voda i gasova, u velikom broju tehnoloških procesa, u izgradnji dimnjaka itd.

Po svojim mehaničkim karakteristikama i izuzetnoj otpornosti na agresivne materije plastične cevi za ventilaciju se mogu koristiti i kao: