Plastične kace za kominu se koriste za fermentaciju voća. Ističemo da za naše kace za kominu posedujemo sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti. Materijal od koga se izrađuju u potpunosti je bezbedan i zdravstveno ispravan tako da se plastične kace za kominu mogu koristiti za ovu namenu. Tipično za plastične kace jeste da imaju prsten ili ojačanje na vrhu(rubu) zida sa kojim se obezbeđuje stabilnost i čvrstina kace. Dno kace – dance je ravno, kružnog oblika. Podloga na kojoj će se nalaziti kaca je bitno da bude ravna bez nekih oštrih predmeta poput većeg kamena koji bi mogao da ošteti kaca kada je ona napunjena sa kominom. Podloga može da bude zemlja, beton, drvena ili metalna konstrukcija ili nešto drugo.

Plastične kace za kominu - izrada:

  1. Klasične kace za kominu sa ili bez poklopca
  2. Plastične kace za kominu sa vodenim dihtungom
Plastične kace za kominu
Plastične kace za kominu

Dimenzije kaca za kominu:

Kace sa vodenim dihtungom
Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
10000 Ø2400 2220

Kace sa vodenim dihtungom ili vodenim zaptivanjem sadrže pojas – kanal koji se nalazi na vrhu kace sa spoljašnje strane u koji se sipa voda. Poklopac koji se stavlja na kacu deluje na pojas kao dihtung a nepovratni AT ventil na vrhu poklopca radi tako da kada komina stvori pritisak unutar kace ventil se otvori i isparenja kroz ventil ispare. Na ovaj način se hermetčki zatvora kaca. Nije moguć pristup mušarcima voću koje se nalazi unutar kaca a takođe se pospešuje proces fermentacije voća i veća je iskorišćenost komine.

Kace su urađene od PEHD-a materijala koji je otporan na sunčevo zračenje (UV stabilizovan), takođe one ne odaju i ne primaju miris supstanci koje se u njima nalaze. Materijal za izradu je termootporan na temperaturama od -30cº do +60cº, tako da mogu neprekidno biti napolju bez obzira na vremenske prilike. Postojane su na sve atmosferske uticaje. Lagane se za prenošenje po potrebi. Plastične kace za kominu su napravljene tehnologijom spiralnog namotavanja i to od polietilena visoke gustine (PEHD). Period eksploatacije(upotrebe) kace je preko 50 godina. Ukoliko su kace različitih zapremina one se mogu pakovati u najveću kako bi se uštedeo prostor. Bitno je u toku zime ukoliko se kace ne koriste, okrenuti ih kako se sneg ili led ne zadržavali unutar kace

Plastične kace imaju osobine da su:

– SVOJOM MALOM TEŽINOM JEDNOSTAVNE ZA MANIPULACIJU
– IMAJU DUG RADNI VEK
– OTPORNE NA EKSTREMNE VREMENSKE(TEMPERATURNE) RAZLIKE
– OTPORNE NA RAZNE VRSTE ŠTETNIH HEMIKALIJA
– JEDNOSTAVNE ZA ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE

Po zahtevu kupca na kace je moguće postaviti priključak za istakanje pri dnu kace ili slavinu ukoliko se koristi za skladištenje vode. Poklopac kace se radi sa i bez ručke(rukohvata) u zavisnosti od potreba kupca. Načešće boja kaca je crna međutim kace se mogu raditi i u drugim bojama po zahtevu. Ukoliko se kace koriste za skladištenje kupusa ili vina po zahtevu kupca se ugrađuje unutrašnji plivajući poklopac.