Plastične kade

Pored cilindričnih rezervoara (tankova) koje se rade tehnologijom spiralnog namotavanja, moguća je proizvodnja i rezervoara pravougaonog oblika. Pravougaone plastične kade se izrađuju zavarivanjem ravnih PE (polietilen) i PP (polipropilen) ploča.
Materijal je otporan na skoro sve vrste hemikalija koje se koriste u industriji a to znači da kade imaju širok spektar primene… Kade od plastike su UV stabilizovane odnosno otporne su na Suncevo zračenje ukoliko se nalaze na otvorenom prostoru. Period upotrebe im je preko 50 godina jer je struktura materijala takva da se ne menja ni nakon dužeg perioda eksploatacije. Na ovaj način predstavljaju sigurnu i isplativu investiciju. Kade se rade po željenim dimenzijama tako da ne zauzimaju mnogo prostora a osim osnovne namene nakon pranja mogu se koristiti u neku drugu svrhu.

Kade od plastike se izrađuju u crnoj i beloj boji u zavisnosti od zahteva kupca. U zavisnosti od veličine kade njene namene i vrste medijuma koji se skladišti, potrebno je ojačati plastične kade sa metalnim profilima kako bi se doprinelo dodatnoj sigurnosti. Kada su agresivne kiseline skladište unutar kada, vrši se plastifikacija oblaganje metalnih profila kako ne bi došli u dodir sa kiselinom i eventualnim oštećenjem profila. Plastične kade su samonoseće konstrukcije a mogu po potrebi biti pokretne. Možemo Vam ponuditi i dodatnu opremu u vidu raznih vrsta ventila, priključaka, nivokaza, cevovoda, pumpi koje su neophodne za sam proces,pregradnih komora…

Plastične kade – upotreba

mogu se koristiti za različite procese kao: kade za galvanizaciju, za fosfatizaciju, plastične kade za cinkovanje, za hromiranje, niklovanje, kade za skladištenje agresivnih fluida i kiselina, zatim za različite vrste fermentacija (kade za kiseljenje kupusa)…

Kade se izrađuju u svim dimenzijama, po tehničkoj dokumentaciji i po specifičnim zahtevima korisnika.

Mogu biti 2 tipa:

  1. Otvorenog tipa – bez poklopca
  2. Zatvorenog tipa – sa poklopcem

Osim kada od plastike, firma Joma plast proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati: