Sa razvojem nove tehnologije i sve veće upotrebe polietilena, danas se sve više koriste plastične kanalizacione šahte od PHED-a. Razlikuju se od betonskih šahti po tome što su: lakše, samim tim su jednostavnije za manipulaciju, elastične su pa ih izvesna pomeranja tla neće oštetiti, imaju dobro zaptivanja šahte i dosta su ekonomičnije za upotrebu. Plastične šahte za kanalizaciju su u potpunosti vodonepropusne i neporozne. Vek trajanja šahti je preko 50 godina  i predstavljaju ekonomično rešenje.. Šahte mogu da se rade u dve verzije i to kao: šahte sa konusnim vrhom i šahte sa ravnim vrhom – bez konusa.

Dimenzije kanalizacionih šahtova

Proizvodimo plasticne šahte za kanalizaciju od HDPE u sledećim prečnicima: Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, pored ovih mogući su i svi drugi prečnici po zahtevu kupca. Visina šahti zavisi od projektnih uslova a može biti do 10 metara. Cevi i šahtovi sa ektruzionim zavarivanjem spoljašnje ili unutrašnje strane (u zavisnosti od prečnika cevi), veoma efikasno neutrališu štetan uticaj visokog nivoa i pritiska podzemnih voda na cevovod. U situaciji gde je kota dna cevi ispod nivoa gradskih i mesnih reka, gde su podzemni tokovi veoma aktivni vrši se izbor ovakvog cevovoda, upravo zato što garantuje veliki procenat nepropusnosti u odnosu na ostale vrste spojeva.

Montaža kanalizacione šahte

Prema zahtevima kupca mogu se izraditi u različitim veličinama, i oblicima. Revizioni šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Zbog male mase i mogućnosti spajanja elemenata na licu mesta, manipulacija i transport tj. postavljanje i montaža ovakvih šahtova je krajnje jednostavna. Izrada ovih proizvoda podrazumeva i montažu na terenu tj. izradu cevovoda. Ove šahte su praktična i funkcionalna rešenja, čijom upotrebom omogućavamo zaštitu i očuvanje životne okoline