Plastične tankvane

U skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i propisima u oblastima vezanim za skladištenja različitih vrsta kiselina u slučaju havarije ili oštećenja rezervoara vrši se dodatna zaštita izradom tankvana. Pregledom opasnih materija u skladu sa propisom kojim se uređuje lista opasnih materija, njihove količine i kriterijumi predstavljaju osnovu za određivanje da li je zaštitna prihvatna podloga zaista potrebna. Plastične tankvane predstavljaju posude koje služe za prihvatanje eventualno prosute materije (kiseline…) u slučaju da dođe do oštećenja rezervoara.

Plastične tankvane

Na slici možete videti kada se opasna materija skladišti u više rezervoara. Tada se pojedinačne količine kiseline sabiraju pa se vrši oblaganje ukupne zapremine. Dat je izgled tankvane sa 4 rezervoara za HCL (hlorovodonična kiselina) pojedinačne zapremine V – 40 000, ukupne zapremine tankvane V – 160 000l. I NaOH (natrijum-hidroksid) pojedinačne zapremine V – 40 000l i ukupne zapremine tankvane V – 160 000l neophodnih za zaštitu objekta od bilo kakve mogućnosti nastanka štete.

Propisi

Prilikom izrade i proračuna vezanih za plastične tankvane i rezervoare za sladištenje HCL-a i druge kiseline sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine. Pored tankvana drugi način za bezbedno upravljanje sa kiselinama je i izrada rezervoara sa duplim zidom gde se pomoću detektora curenja ili indikatora otkriva da je došlo do oštećenja unutrašnjeg zida rezervoara.