Najveća primena burića je za pristup splavovima, postavljanje ispod konstrukcije splavova, kuća na vodi, kao zamena za metalnu burad, pristup dokovima i marinama. Plastični burići za splavove ukoliko se rade kao zamena za metalnu burad su dimenzija Ø 600 x 900mm (standardne dimenzije metalnih buradi). Isto tako se mogu raditi i drugih dimenzija u zavisnosti od potreba kupca.

Prednosti

pontonskih burića se ogleda pre svega u njihovj maloj težini te shodno tome i laganoj manipulaciji i postavljanju ispod konstrukcije. U zavisnosti od dužine burića na svakih 1000mm se postavlja pregradna komora. Pregradne komore daju dodatnu čvrstinu zida pontonskih cevi a takođe omogućavaju i sigurnost u slučaju da dođe do bilo kakvog oštećenja pontona. U slučaju da dođe do oštećenja  na ovaj način prodor vode je moguć jedino u komoru ko ja je oštećena a ne u ceo ponton. Dodatan vid sigurnosti pontonskih burića je njihova ispuna sa stiroporom. Stiropor prima samo 3% vode tako da i u slučaju oštećenja burića do njihove popravke ne bi bilo nikakve razlike u sigurnosti njihove upotrebe. Burići na sebi poseduju ozračne čepove – ventil koji se postavljaju u svaku komoru tako da ne može da dođe do pucanja pontona usled vremenskih dilatacija. Pomoću ventila se reguliše temperatura između burića i spoljašnje temperature.

Plastični burići za splavove

se mogu raditi sa držačima za metalnu konstrukciju i bez držača.

Plastični burići sa držačima za metalnu konstrukciju
Plastični burići bez držača za metalnu konstrukciju za splav

Materijal

od koga se vrši izrada plastičnih burića za splavove je PEHD-a. PEHD je sanitarno i ekološki čist materijal i bezbedan je za upotrebu u vodi. Za buriće urađene od PEHD-a je jako bitno to što nije potrebno nikakvo dodatno održavanje u smislu premazivanja. Materijal je UV stabilizovan tako da je otporan na sunčevu svetlost i postojan je na temperaturama od -30oC do +60oC. PEHD je takođe otporan na salinitet vode tako da plastični burići za splavove pored upotrebe na rekama i jezerima mogu da se koriste i za objekte koji se nalaze u morima.

Takođe mogu se raditi sa ispunom od stiropora i bez ispune od stiropora. Stiropor predstavlja pravi izbor zbog gore navedenog da primaju samo 3% vode tako da dodatno osiguravaju sigurnost i stabilnost pontoskih burića. Bitan faktor je svakako i lakoća tako da sa svojom težinom stiropor neznatno utiče na ukupnu nosivost pontona

Plastični burići za splavove sa stiroporom

Potvrda o priznanju proizvođača

Firma Joma plast je priznati proizvođač pontonskih plovaka od strane Uprave za brodogradnju tako da  možete izvršiti registraciju Vašeg objekta sa našim pontonskim burićima – cevima.

Sertifikat uprave za brodogradnju

U tabeli je prikazan odnosi između prečnika burića i težine kojom se može opteretiti po 1m dužine. U skladu sa preporukom i uputsvom izdatim od strane Uprave za brodogradnju ponton se može opteretiti maksimalno sa polovinom od svoje ukupne nosivosti.

Prečnik pontona Bruto ukupna nosivost Neto dozvoljena nosivost pontona
Ø300 mm 60kg/m 30kg/m
Ø400 mm 110kg/m 55kg/m
Ø500 mm 170kg/m 85kg/m
Ø600 mm 250kg/m 125kg/m
Ø800 mm 460kg/m 230kg/m
Ø1000 mm 740kg/m 370kg/m
Ø1200 mm 1080kg/m 540kg/m
Ø1300 mm 1260kg/m 630kg/m
Ø1600 mm 1940kg/m 970kg/m