Rekreacija, odmor, uživanje u prirodi, kvalitetno i lepo provedeno slobodno vreme, fraze koje često čujemo u svakodnevnom životu. Odmor na rekama i jezerima može postati stvarnost i užitak za vas i porodicu a osnova za to su pontoni za katamarane, trimarane pa i kvatromarane.

Pontoni predstavljaju osnovu za plovila i uz nekoliko pametnih ideja možete doći do ostvarenja svog sna, uživati u prirodi, pecanju i provesti lepe trenutke sa porodicom. Karakteristike katamarana i trimarana je da je materijal koji se koristi polietilen visoke gustine. Sama plovila su veoma izdržljiva, poseduju dobru nosivost i stabilnost na vodi. Nema potrebe za održavanje kao u nekim drugim slučajevima, poseduju lep izgled i u slučaju da dođe do mehaničkog oštećenja plovila veoma lako se sanira nastalo oštećenje.

Dimenzije plastičnih pontona za katamarane

Dužina pontona može biti proizvoljna po zahtevu kupca. Dimenzije pontona su različite u zavisnosti od namene, a proizvode se u standardnim prečnicima:

 1. Ø 500 mm,
 2. Ø 600 mm,
 3. Ø 800 mm,
 4. Ø 1000 mm,
 5. Ø 1200 mm,
 6. Ø 1300 mm,
 7. Ø 1600 mm.

Prednosti pontona za katamarane:

 •   Sigurnost prilikom upotrebe
 •   Pregradne komore koje minimalizuju prodor vode u slučaju oštećenja pontona
 •   Otpornost materijala od kojeg se izrađuju pontoni na udarce
 •   Vek trajanja preko 50 godina bez potrebe za dodatnim održavanjem
 •   Ekološki ”čist” materijal bezbedan po okruženje i životnu sredinu

Konstrukcija pontona

Pontoni poseduju pregrade unutar pontona koje mogu biti ispunjene stiroporom radi dodatne sigurnosti odnosno kao zaštita od prodora vode u slučaju oštećenja pontona. Pregradne komore unutar cevi pontona se postavljaju na 1m dužine. Na pontonima se nalaze držači za metalnu konstrukciju i oni se takođe postavljaju na 1m dužine ili po zamisli kupca. Ventil ili oduška se postavljaju na sredini svaki komore i oni služe za regulaciju temperature između unutrašnjih komora pontona i spoljašnje temperature. Pontonska plovila se mogu kretati sa motorima izuzetno male snage. Obzirom da se pontonska cev deli sa pregradnim komorama, pojedine komore mogu biti iskorišćene i kao rezervoari pijaće ili otpadne vode.

Podela pontona

Vrhovi pontona se rade na više načina u zavisnosti od potreba kupca:

 1. ravni,
 2. blago zasečeni,
 3. kosi celim delom,
 4. sa špicem,
 5. sa špicem i perajima…

Namena pontona je prilagodljiva. Pontoni su najćešće zastupljeni za osnovu za splavove, kaveze za uzgajanje ribe, plovila za skupljanje školjki, kućice na vodi, kao razna pontonska plovila…

Plastični pontoni za katamarane – pod

Površina po kojoj se kreću ljudi se izrađuje u više varijanti najčešće od običnog drveta. Metalna konstrukcija se najčešće izrađuje od čeličnih profila koji se mogu cinkovati.  Pored drveta sve zastupljenija je izrada poda od panela. Paneli se izrađuju od kompozitnog materijala staklo-plastike koja je veoma jednostavna za postavljanje i namenu.

Neke od glavnih prednosti ovakvih podova je:

 1. Struktura materijala dobijena mešavinom je takva da ima dug vek trajanja
 2. Otporna je na UV zračenje i na vlagu
 3. Otpornost na uticaj vode kako slatke tako i slane
 4. Lakoća i jednostavnost postavljanja i montaže
 5. Mala težina
 6. Nema potrebe za dodatnim održavanje tokom upotrebe….

Sertifikati

Naša firma poseduje sve potrebne sertifikate i ateste koji su potrebni za dobijanje registracije za objekat. Između ostalog posedujemo sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala kojom se dokazuje da je materijal PEHD sanitarno ispravan i da ne ugrožava vodu u kojoj se nalazi. Atest varioca kojim se dokazuje stručnost i sigurnost zavarenih spojeva na pontoskim cevima. Kao i priznanje od Uprave za brodogradnju da smo priznati proizvođači pontonskih plovaka.

Sertifikat uprave za brodogradnju

Tabelarni prikaz je dat za odnos između prečnika pontonske cevi i nosivosti po 1m dužine pontona. Prilikom planiranja izgradnje splava u obzir se mora uzeti da objekat sa konstrukcijom na plastičnim pontonima može da se optereti sa polovinom od ukopne nosivosti. Ovo se vrši iz bezbedonosnih razloga i u skladu sa uputstvima izdatim od Uprave za brodogradnju da ponton sa maksimalnom opterećenošću može biti samo do polovine prečnika u vodi.

Prečnik pontona Bruto ukupna nosivost Neto dozvoljena nosivost pontona
Ø300 mm 60kg/m 30kg/m
Ø400 mm 110kg/m 55kg/m
Ø500 mm 170kg/m 85kg/m
Ø600 mm 250kg/m 125kg/m
Ø800 mm 460kg/m 230kg/m
Ø1000 mm 740kg/m 370kg/m
Ø1200 mm 1080kg/m 540kg/m
Ø1300 mm 1260kg/m 630kg/m
Ø1600 mm 1940kg/m 970kg/m

Pontoni za katamarane mogu se upotrebi za:

– Vez plovila
– Pontonski most
– Pontoni kao osnova kaveza za uzgajališta ribe
– Kretanje osoba po plutajućoj platformi napravljenoj od pontona
– Za prevoz putnika i tereta preko vodenih površina
– Za sunčanje i kupanje
– Pontoni za splav
– Za pristajanje veslačkih čamaca