Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih medijuma. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montažu. Može da se kaže da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Plastični rezervoari za naftu se osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od PEHD-a proračunski iznosi preko 50 godina.

Plastični rezervoari za naftu se rade u 2 verzije:

Vertikalni rezervoari se koriste za nadzemnu upotrebu odnosno kada se rezervoar nalazi na površini. Horizontalni rezervoari se koriste prilikom ukopavanja rezervoara u zemlju. Poseduju rebrasto prstenasto ukrućenje koje sprečava da zemlja pod pritiskom ošteti rezervoar prilikom upotrebe. Horizontalni rezervoara se ukopavaju u zemlju radi bezbednost, uštede prostora ili iz nekog drugog razloga.

Zbog sigurnosti prilikom izrade vertikalnih rezervoara moguće je i u skladu sa zakonom o zaštiti zivotne sredine uraditi rezervoar sa duplim zidom. Na ovaj način sprečava se rizik od eventualnog oštećenja. Moguće je uraditi i/ili plastičnu tankvanu koja služi kao prihvatna posuda u slučaju izlivanja nafte iz rezervoara.

Plastični rezervoari za naftu

Oprema za rezervoare

pored priključaka koji su neophodni i revizionog otvora, mogu da sadrže i mehanički merač nivoa. U slučaju kada se rezervoar nalazi na transportnom vozilu postoji mogućnost ugradnje lega. Pored standardne opreme po zahtevu kupca moguća je ugradnja i postolja za pumpu, uški za prenos, stopa, penjalica, merdevina i ranznih drugih dodataka

U mogućnosti smo da Vam ponudimo pumpe sa pištoljem za naftu koje su italijanskog porekla i poseduju odličan kvalitet.

Podloga

Za postavljanje rezervoara najbitnije je da je površina ravna i nivelisana. Kao podloga se može koristiti zemlja, beton, sitan pesak ili kamenje, daska ili metalna konstrukcija. Ukoliko se rezervoar ukopava u zemlju neophodno je da se između rezervoara i zemlje napravi tanpon sloj. Tanpon sloj može biti u vidu peska ili betonske posteljice. Takođe sa svih strana rezervoara je potrebno izvršiti posipanje peska. Ukoliko su u zoni ugradnje rezervoara prisutne podzemne vode neophodno je izvrđiti i ankerisanje rezervoara.

Plastični rezervoari za naftu – tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara. U slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1300
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
5000 Ø2000 1600
6000 Ø1600 3000
7000 Ø2000 2250
8000 Ø2400 1770
9000 Ø2400 2000
10000 Ø2400 2200
15000 Ø2400 3350
15000 Ø3000 2120
20000 Ø2400 4430
20000 Ø3000 2830
25000 Ø2400 5540
25000 Ø3000 3600
30000 Ø3000 4250
40000 Ø3000 5660
50000 Ø3000 7080