U skladu sa sve strožijim i rigoroznijim državnim zahtevima u pogledu čuvanja i skladištenja agresivnih kiselina koji su opasne i čije izlivanje bi bilo štetno po zdravlje ljudi i životne okoline firma Joma plast je razvila novi proizvod – rezervoari sa duplim zidom – duplim plaštom. Rezervoari – cisterne sa duplim plaštom se izrađuju od PEHD-a. Materijal je hemijski otporan na širok spektar kiselina tako da je njegova primena široko rasprostranjena.

Standardi

Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Unutrašnji zid rezervoara služi za skladitenje i čuvanje medijuma – kiseline. Uloga spoljašnjeg zida je da spreči izlivanje medijuma u životnu sredinu, ukoliko dođe do problema sa unutrašnjim zidom. U nekim slučajevima radi dodatne sigurnosti postoji mogućnost izrade i tankvane.

Rezervoari sa duplim zidom se rade u 2 varijante:

  1. Vertikalni rezervoari sa duplim zidom
  2. Horizontalni rezervoari – cisterne sa duplim zidom

Firma Joma plast se može pohvaliti i da je u skladu sa najnovijim standardima u oblasti izrade i statičkih proračuna rezervoara proizvela horizontalnu cisternu sa duplim plaštom (slika ispod). Primenjena je tehnika da se između unutrašnjeg i spoljašnjeg zida rezervoara nalazi rebrasto ukrućenje sa ugrađenom kontrolom curenja. Na ovaj način postiže se ušteda u prostoru za skladištenje rezervoara. Pored prostora smanjuje se količina potrebnog materijala za izradu cisterne sa duplim plaštom tako da je jeftiniji istovremeno povećavajući kvalitet proizvoda.

Rezervoari – cisterne sa duplim plaštom – primena

Najveću primenu plastični rezervoari sa duplim zidom su pronašli u skladištenju fluida za hemijsku industriju. Rezervoari za skladištenje HCl-a, vodonik-peroksida, skladištenje sirćetne kiseline, natrijum-hidroksida, natrijum hipohlorit-a, kalijum-jodita, feri-sulfata… Svi rezervoari sa duplim zidom se proizvode isključivo po narudžbini. Ukoliko se rezervoar nalazi u zatvorenom prostoru neophodna je i ugradnja barbutir posude – barbutirke kako bi se isparenja zadržavala u posudi i kako ne bi bila štetna po ljude. Na rezervoare sa duplim plaštom je moguće postaviti mehanički nivokaz sa koturačom kako bi se pratio nivo kiseline u rezervoaru.

Oprema

Na rezervoarima se standardno nalaze priključci po zahtevu kupca i revizioni otvor. Pored ovoga na rezervoara se mogu postaviti i AT ventil, brbutirka, merdevine, stope, uške za nošenje, mehanički nivokaz sa koturačom…