Potreba za prečišćavanjem vode se javlja u područjima gde dolazi do začepljenja kanalizacije. Naročito u slučaju pojave vode koja je masna ili zaprljana odnosno ukoliko u sebi sadrži ostatke biljnog ili životinjskog porekla. Prilikom proticanja kroz kanalizaciju dolazi do zapušavanja usled lepljenja masnoće na zidove mreže što može dovesti do problema. Separatori masti i ulja se postavljaju između mesta ulaska zaprljane vode (od kuhinje) u kanalizaciju i mesta gde se prečišćena voda uliva u kanalizacionu mrežu. Ovde treba obratiti pažnju da separator bude postavljen na optimalnu udaljenost od ulaza zaprljane vode u sistem. Na ovaj način postižu se bolji rezultati separacije, kroz smanjenje temperature zaprljane vode.

Podela separatora:

Prvenstveno mogu biti u vertikalnoj i horizontalnoj formi u zavisnosti da li se postavljaju na površinu ili se ukopavaju u zemlju.

Gravitacioni separatori

– separatori masti i ulja rade na principu razlike specifičnih težina između vode i ulja. Separator masti i ulja je dvokomorni sistem. Prva komora služi za smirivanje vode i za taloženje mulja – peska, prljavstine, ostataka na dnu. U drugoj separacionoj komori vrši se odvajanje masti i ulja od vode usled različitih specifičnih gustina.

Gravitacioni separator masti i ulja

Separatori masti i ulja sa koalescentnim filterom

Takođe imaju dve komore, od kojih prva služi za taloženje mulja i smirivanje vode. Separacija ulja može se učiniti efikasnijom uz proces koalescencije tj spajanjem malih i sitnih kapi ulja u veće kapi. Koalescentni filter je integrisan u sklopu separatora i postavljen je između komora. Funkcija filtera je da vrši separaciju finijih i teže odvojivih čestica ulja iz otpadne vode.

Separator sa koalescentnim filterom

Finije čestice zaostaju u koalescentnom filteru gde se spajaju sa drugima i tako čine veće/teže kapljice. Zatim se odvajaju od vode i penju na površinu separatora. Uloga koalescentnog filtera je da prilikom proticanja zaprljane vode između komora skuplja manje kapi lakih tečnosti, vrši međusobno povezivanje i zbog niže specifične mase od vode putem gravitacije podiže ih na površinu. Na izlazu iz separatora koncentracija ulja koja se dobija je manja od 5mg/l.

separatori masti i ulja sa koalescentnim filterom

Separatori ulja sa biološkim sunđerom

Biološki sunđer je smešten u komori gde dolazi voda nakon prolaska kroz koalescentni filter. Postavlja se na izlaznu cev tako da sprečava prolazak masti i ulja u recipijent. Biološki sunđer tj filter je izrađen od vlakana koja omogućavaju prolazak vode efektom upijanja, dok ulje i masti zadržava u komori separatora. Na ovaj način postiže se koncentracija ulja na izlazku iz separatora između 0,2 mg/l i 0,5mg/l.

Separator masti i ulja sa koalecentnim filterom i biološkim sunđerom

Karakteristike separatora

Separatori masti i ulja se izrađuju i proizvode prema evropskoj normi EN858-1 i EN858-2, a materijal za izradu je PEHD. Struktura materijala je takva da nema ograničen vremenski period trajanja tj ista je i posle dužeg vremenskog perioda eksploatacije(preko 30godina). Polietilen visoke gustine odlikuje mala težina tako da su manipulacija i montaža jednostavni. U strukturi materijala se nalazi UV stabilizator tako da su separatori otporni na uticaj Sunčeve svetlosti.

Separatori masti i ulja

Separatori masti i ulja

Da bi se odredila optimalna zapremina i bolja učinkovitost separatora potrebno je voditi računa o sledećim faktorima koji utiču na efikasnost:

 • količina zaprljane vode koja se uliva u separator(l/s)
 • vrsta i gustina masti ili ulja koja se uliva
 • periodični ili kontinualni priliv otpadne vode
 • prisutnost drugih supstanci u zaprljanoj vodi (pesak,deterdzenti)
 • vrsta separatora i deo za taloženje

Masti i ulja se moraju periodično prazniti iz separatora putem revizionog otvora Ø600. Njihovo odlaganje vrši se u specijalno namenjenim posudama za skupljanje masti i ulja. Voda koja je prečišćenja odlazi iz separatora putem izlazne cevi koja je uronjena u komoru. Nakon čišćenja separatora za normalan rad neophodno je separator napuniti sa vodom do kote izlazne cevi.

Ukoliko ovi faktori nisu poznati možete iskoristiti datu tabelu kako biste orijentaciono utvrdili zapreminu separatora

Oznaka Broj jela Protok(l/s) Veličina – zapremina (l)
JPSM0.5 1 – 50 0.5 500
JPSM1 50 – 100 1 1000
JPSM2 100 – 200 2 1500
JPSM4 200 – 400 4 2000
JPSM8 400 – 800 8 4000
JPSM10 800 – 1000 10 5000
JPSM15 1000 – 1600 15 6000

Stavljanje separatora masti i ulja u funkciju

 1. Unutrašnjost separatora je potrebno očistiti od eventualne prljavštine
 2. Prilikom redovnog servisiranja potrebno je očistiti i dno prvog dela separatora gde se nalazi najveća koncentracija čvrstih materija težih od vode
 3. Proveriti i po potrebi očistiti koalescenti filter koji je smešten između komora
 4. Separator se prilikom stavljanja u rad mora napuniti čistom vodom kako bi mogao optimalno da radi
 5. Nakon čišćenja separatora potrebno je ponoviti predhodno navedene tačke

Čišćenje separatora

 • Masti i ulja se zadržavaju u rezervoaru
 • Firma koja je ovlašćena za čišćenje separatora vrši ispumpavanje vode pomoću revizionog otvora
 • Prilikom instalacije separatora masti i ulja potrebno je voditi računa da je pozicija separatora pristupačna kako za fizička lica tj radnika tako i za vozila.
 • Otpadnu vodu dobijenu iz separatora nije dozvoljeno ispuštati u zemljište,reke,jame…
 • Pre stavljanja separatora u upotrebu potrebno je unutrašnjost separatora očistiti tj oprati od eventualne prljavštine
 • Prilikom redovnog servisiranja potrebno je očistiti i prvi deo separatora gde je nalazi najveća koncentracija nečistoća
 • Proveriti i eventualno ako ima potrebe očistiti koalescenti filter koji je smešten između komora
 • Ukoliko je nivo vode,masti i ulja dostigao najvišu kotu izlazne cevi(na kojoj se nalazi biološki sunđer) to znači da je biološki filter začepljen i da sistem ne radi efikasno. U tom slucaju je potrebno isprazniti separator i skinuti ceo sklop skine sa izlazne cevi. Po pranju filtera mlazom vode, isti vratiti na mesto.
 • Ukoliko je separator ispražnjen zbog radova ali u upotrebi,neophodno je da dva radnika međusobno vodeći računa jedan o drugom koja su u vizuelnom kontaktu obave radove
 • Po završetku radova ili pražnjenja rezervoara, poklopac se vraća na svoje mesto i osigurava ulaz u revizioni šaht.