Plastične septičke jame

Izuzetno je zanimljiv podatak iz 2018. godine da u Srbiji svega 55% stanovnika ima priključak na kanalizaciju, dok je taj postotak u srednjoj i istočnoj Evropi 84%. Činjenica je da se septička jama gradi u onim područjima gde ne postoji izgrađen gradski kanalizacioni sistem. Služi za skladištenje otpadnih voda i time sprečava širenje neugodnih mirisa i zaraze. To su svojevrsni uređaji za primarni tretman I zbrinjavanje otpadnih voda domaćinstava i sl. Septička jama je tank za mirovanje, koji ima funkciju taloženja čvrstih čestica koje su prisutne u otpadnoj vodi. Poslednjih godina, sve više postaju popularne plastične septičke jame, prvenstveno jer predstavljaju sigurnu i veoma jeftinu investiciju. Pored toga, izuzetno se lako i brzo montiraju i lake su za manipulaciju.

Plastične septičke jame se izrađuju od polietilena visoke gustine koji ne zagađuje životnu sredinu, spiralnim namotavanjem plastične mase na alate različitih prečnika. Obično sadrži ulaznu i izlaznu cev od PVC-a sa gumenom zaptivkom za ispust otpadnih voda. Prečnik cevi koja ulazi u septičku jamu je obično 110mm ili 160 mm a po pravilu bi trebalo da ima nagib prema septičkoj jami oko 1 posto. Radi dodatne sigurnosti prilikom izrade dovodnih cevi moguće je ugraditi račvastu cev u slučaju da dođe do zagušenja. Takođe, septičke jame (u slučaju kada nisu prelivne) moraju da poseduju odušak na vrhu koji je moguće nastaviti sa PVC cevima i sprovesti kroz zemlju dalje od kuće ili objekta kako se ne bi osećao neprijatan miris.

Plastične septičke jame su apsolutno vodonepropusne i neporozne, otporne su na koroziju, uticaj podzemnih voda kao i hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvu (može da prihvata vodu liz ostalih delova sistema – iz veš mašine, kade, kuhinje), na visoke i ekstremno niske temperature od -30°C do +80°C. Takođe, imaju izuzetno dug vek trajanja. Imaju statičku otpornost na pritisak zemlje i podzemnih voda.
Postoje dva tipa septičkih jama, a to su protočne (prelivne) i neprotočne septičke jame.

Protočne ili prelivne septičke jame se mogu koristiti kao privremeno rešenje za odvođenje otpadnih voda tamo gde je predviđena izgradnja kanalizacije i kada se delimično prečišćena voda iz septičkih jama, putem odvodnih kanala, odvodi u zemlju. Kapacitet za jednu porodicu od četiri-pet članova je između 3000- 5000 litara. Koriste se dva tipa protočnih jama - dvokomorne I trokomorne.
Neprotočne septičke jame koriste se u slučajevima kada ne postoje izgrađeni sistemi kanalizacionih mreža i mesto gde bi se delimično prečićena voda iz protočnih septičkih jama odvela putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju a da pritome nisu ugroženi izvori pitke vode (nema mogućnosti za odvod otpadne vode putem kanala za drenažu). Namenjene su upotrebi najviše za 100 osoba. Mogu biti horizontalne ili vertikalne.