Termoizolovani plastični rezervoari

U određenim procesima industrijske proizvodnje kao i pri eksplataciji vode javlja se potreba za održavanjem približno konstantne temperature unutar rezervoara. Termoizolovani plastični rezervoari potrebnu temperaturu mogu obezbediti pomoću izolacije rezervoara. Izolacija se vrši sa mineralnom vunom ili poliuretanskom izolacijom.

Materijal

Prilikom izrade rezervoara koristi se PEHD koje je termootporan na temperaturama od -30°C do +60°C i PPH (polipropilen) koji je termootporan na temperaturama od -10°C do +100°C. Ovi materijali omogućavaju primenu rezervoara za široku paletu medijuma koji se skladište. Kako bi se održala potrebna temperatura medijuma u rezervoaru moguća je ugradnja grejača ili hladnjaka kao dodatnih delova.
Plastični termoizolovani rezervoari najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, zatim u proizvodnji piva i bezalkoholnog pića, u ugostiteljstvu,raznim granama procesne industrije, pri eksplataciji vode…
Za svaki rezervoar koji je termoizolovan vrši se statički proračun rezervoara na osnovu zahteva korisnika u vidu zapremine i namene rezervoara. Izrada termoizolovanih rezervoara se vrši isključivo na osnovu porudzbina.

Termoizolovani plastični rezervoari – primena

Plastični termoizolovani rezervoari najveću primenu imaju u prehrambenoj industriji, zatim u proizvodnji piva i bezalkoholnog pića, u ugostiteljstvu,raznim granama procesne industrije, pri eksplataciji vode…
Za svaki rezervoar koji je termoizolovan vrši se statički proračun rezervoara na osnovu zahteva korisnika u vidu zapremine i namene rezervoara. Izrada termoizolovanih rezervoara se vrši isključivo na osnovu porudzbina.

Prednosti:

  • otpornost na koroziju
  • niski troškovi montaže i instaliranja
  • manja potreba za održavanjem
  • lakoća konstrukcije i popravka
  • dobra otpornost na udarce
  • električna neprovodljivost
  • dobre karakteristike termičke izolacije
  • dug vek trajanja – preko 50 godina

Dodatna oprema

Na rezervoare se standardno postavljaju priključci po zahtevu kupca i revizioni otvor. Dodatno je moguće ugraditi: detektor cerenja, uške za prenos, stope, mehanički nivokaz sa koturačom, penjalice, merdevine, plovak…

Na slikama je dat detaljan izgled plastičnog termoizolovanog rezervoara za masnu kiselinu sa konstantnom temperaturom od 50°C.

Termoizolovani plastični rezervoari firme Joma plast se zbog materijala od koga su izrađeni mogu koristiti i u druge svrhe, odnosno kao rezervoari za pijaću vodu, kao rezervoari za navodnjavanjecisterne za kišnicurezervoari za naftu itd…

Data je tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara, u slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V
(zapremina)
R
(prečnik)
H
(visina)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1300
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
5000 Ø2000 1600
6000 Ø1600 1600
7000 Ø2000 2250
8000 Ø2400 1770
9000 Ø2400 2000
10000 Ø2400 2200
15000 Ø2400 3350
15000 Ø3000 2120
20000 Ø2400 4430
20000 Ø3000 2830
25000 Ø2400 5540
25000 Ø3000 3600
30000 Ø3000 4250
40000 Ø3000 5660
50000 Ø3000 7080