Blog

U jedno možete biti sigurni, plastični pontoni za splavove premašuju sve regulatorne, industrijske testove i ekološke standarde za dizajn, materijale, kvalitet i garanciju....

Postoje dva tipa septičkih jama, a to su protočne (prelivne) I neprotočne septičke jame....

Separatori ulja, masti i naftnih derivata izrađeni od najkvalitetnijih eco-friendly materijala uvek su vam na raspolaganju!...

Plastične kace su nezaobilazne I savršene upotrebu u apsolutno svakoj fazi izrade rakije. ...

Plastične cisterne za navodnjavanje možete pronaći u dve varijante I to: kao vertikalne rezervoare za navodnjavanje koji idu na površinu I horizontalne rezervoare za navodnjavanje koji se mogu ukopati u zemlju ili montirati na pokretnu prikolicu (kada je potrebno vodu dodatno transportovati)....