Separatori

Svesni smo da je zdrava životna sredina osnov za očuvanje ljudske egzistencije i održivog razvoja društva. Životnu sredinu čini priroda koja nas okružuje, ali, sa druge strane, i ono što čovek stvara koristeći nauku i tehnologiju kako bi zadovoljio sopstvene potrebe. Potrebe su različite, rastu i neprestano se menjaju uz razvoj tehnologije. Nažalost, resursa za zadovoljenje potreba je sve manje, dok je u isto vreme negativan uticaj ljudi na životnu sredinu sve veći. Razvoj industrije je doneo mnogo dobrog i pozitivnog čovečanstvu, a naravno, uz opšti napredak, uvek ima i negativnih pojava. Korišćenje nafte i naftnih derivata, dovelo je do zagađenja životne sredine i to je jedan od bitnih problema modernog čovečanstva. Svako rešenje koje doprinosi rešavanju pomenutog problema je dobrodošlo. Razvoj novih ekoloških tehnologija je jedan od važnih zadataka kako sadašnjosti tako i budućnosti.

Značajan doprinos prečišćavanju otpadnih voda upravo daje upotreba plastičnih separatora ulja, masti i naftnih derivata. Separatori sprečavaju lepljenje ulja, masti i naftnih derivata na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način upravo sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima. Separator je u suštini posuda koja se koristi za odvajanje proizvodnog fluida u svoje osnovne komponente vodu, naftu, ulje i masti. Separatori ulja, masti i naftnih derivata su vodonepropusni rezervoari sa pregradnom komorom gde prva komora služi za jednostavno usporavanje vode. U zavisnosti od vrste separatora kao i raznih drugih faktora koji utiču na nivo zaprljanosti vode u vidu količine i vrste i gustine ulja, do koje mere je ulje pomesano sa vodom, prisustva drugih supstanci u otpadnoj vodi (pesak, usitnjena zemlja, hemikalije) itd, zavisi i efikasnost separacije zauljene vode. Komponente koje ulaze u separator su različitih gustina, što im pruža mogućnost da se stratifikuju (razdvoje) dok se kreću tj dok protiču kroz separator. Ulje, zbog svoje specifične težine koja je manja od vode, isplivava na površinu, voda ostaje u srednjem delu a čvrste komponente poput peska se talože na dnu separatora.

Postoji više načina podele i samim tim više vrsta separatora.

Ukoliko vršimo podelu u zavisnosti od njihove upotrebe postoje separatori ulja i masti i separatori ulja i naftnih derivata.

Separatori ulja i naftnih derivata
Separator ulja sa koalescentnim filterom
Separator ulja sa by pass-om

Ukoliko postoji mogućnost velikog priliva vode u sistem a postoji potreba za njegovim brzim proticanjem kroz sistem, razlikujemo: separatore bez by-pass-a i separatore sa by-pass-om. Separatori sa bypass-om se primenjuju za veće otvorene slivne površine (saobraćajnice, parkirališta, prometni gradski trgovi,…) tamo gde ne postoji kontinualni dotok zaprljane-zauljene vode, već kao posledica povremenih naglih padavina (jake kiše i pljuskovi). U takvim situacijama, prvi nalet zaprljane vode ulazi direktno u separator gde se vrši prečišćavanje, a ostatak vode od padavina – naknadni nalet vode, koji je znatno čistiji, prolazi kroz bypass.

U zavisnosti od načina na koji se postavljaju mogu biti vertikalni nadzemni ili ukoliko se ukopavaju u zemlju: vertikalni ili horizontalni.

U zavisnosti od koncentracije ulja na izlazu separatora razlikujemo:

  • Gravitacione separatore koji služe za grubo prečišćavanje zauljene vode. Oni rade po principu manjih specifčnih težina tekućina.
  • Separatore sa koalescentnim filterom čija je uloga da odvoji najmanje i najfinije kapljice ulja, spoji ih u veće kapljice (srastanje, sjedinjavanje kapljica engl. – coalescence) pa one kao takve, a u skladu sa tzv. Stoksovim zakonom, lakše isplivavaju na površinu.
  • Separatore sa koalescentnim i sorpcijskim filterom koji se koriste za prečišćavanje otpadne, tehnološke ili procesne vode od ulja, gde je recipijent vodovodno područje. Filter je izrađen od polipropilenskih vlakana određene gustine koja imaju svojstvo da vodu odbijaju, a ulje apsorbuju. Sorpcijski flter postavlja se nakon već tretirane vode u separatoru sa koalescentnim flterom.

Separatori ulja, masti i naftnih derivata izrađeni od najkvalitetnijih eco-friendly materijala uvek su vam na raspolaganju!

Ugradnja plastičnih separatora je izuzetno brza i laka. Pripremni radovi poput izrade temelja nisu potrebni. Ugrađuju se u prethodno mašinski ili ručno iskopan rov sa podlogom od peska ili šljunka. Postavljeni separator se samo po obodu zatrpava. Neophodno je samo obaviti podešavanje radnih visina i priključivanje dovodne i odvodne cevi. Nakon samog postavljanja, separator nafte i ulja je neophodno napuniti vodom do visine izlaza.

Takođe, prilikom ugradnje neophodno je voditi računa o sledećim stavkama:

  • Ugradnja ne bude ispod mesta kojem služi,
  • Otvori moraju u svakom trenutku biti dostupni za kontrolu i pražnjenje,
  • Zaprljana voda koja se sliva u separator treba da se sliva silom gravitacije bez upotrebe pumpe za prepumpavanje, one mogu da se postave nakon separatora za prepumpavanje prečišćene vode u kanalizacione cevi,
  • Otvor za uzimanje kontrolnih uzoraka se postavlja na cevi koja izlazi iz separatora

Moderna civilizacija u brojnim segmentima uništava prirodu i životnu sredinu. Iz tog začaranog kruga može se izaći samo ako, kao ljudi, budemo bolji i koristimo sve resurse koji su nam na raspolaganju.

Svaki od pomenutih separatora se proizvodi prema evropskoj normi EN858-1,EN858-1.