cisterne za vodu

Cisterne za navodnjavanje

Plastične cisterne za navodnjavanje

– predstavljaju sigurnu investiciju za povećanje vaših prinosa putem sistema za navodnjavanje. Klimatske promene su uslovile duge i sušne periode zbog kojih se javlja potreba za navodnjavanjem površina koje se seju kako bi se ostvarili očekivani prinosi. Navodnjavanje obradivih površina radi ostvarivanja većih prinosa potiče još iz perioda starog Egipta. Egipćani svoj kulturološki i civilizacijski napredak jednim delom duguju i uspešnom razvoju sistema navodnjavanja u delti reke Nila.

Potreba za kvalitetnim navodnjavanjem koristeći plastične cisterne za navodnjavanje predstavlja jedno od fundamentalnih zadataka za sva poljoprivredna gazdinstva koja žele veće prinose. Kako bi se omogućio što veći prinos na obradivim zemljištima na mestima gde nema stalnog izvora vode i gde je potrebno skladištiti vodu radi navodnjavanja predlažemo vam Joma plast rezervoare za navodnjavanje.

Cisterne za navodnjavanje se dele na dva tipa i to:

  1. Vertikalni rezervoari za navodnjavanje

     – cisterne za navodnjavanje koje idu na površinu i
  2. Horizontalni rezervoari za navodnjavanje

     – cisterne za navodnjavanje koje se mogu ukopati u zemlju ili nalaziti na pokretnoj prikolici  ukoliko je potrebno vodu transportovati sa reke ili drugog izvora vode do voćnjaka.

Rezervoari za navodnjavanje firme Joma plast se rade od PEHD-a. Materijal koji je hemijski inertan(ne menja svojstva prilikom upotrebe) tako da se pored vode u njima mogu skladištiti i druge tečnosti i supstance. Izbor materijala rezervoarima za navodnjavanje omogućava postojanost na temperaturama od -30C do +60C tako da bez problema mogu da izdrže visoke temperature tokom leta. Dosadašnje iskustvo i proizvodni program pokazali su se kao pouzdani način i rešenje za navodnjavanje različitih površina i useva.

Prednosti cisterne za navodnjavanje:

Cisterne od PEHD-a  su veoma jedostavne za upotrebu. Cena u odnosu na rezervoare od drugih materijala je dosta povoljnija. Period upotrebe je praktično neograničen. Zbog karakteristika materijala pre svega njegove inertnosti, cisterne od PEHD-a mogu se koristiti, pored osnovne primene za navodnjavanje i za skladištenje vode za piće,mleka i niza drugih tečnosti. Na sve cisterne pored revizionog otvora i priključaka po zahtevu kupca, moguće je postaviti i razne druge dodatke: plovke, postolja za pumpe, nivokaze, penjalice, merdevine, stope…. Takođe sve cisterne poseduju ozraku tj odušak za nesmetan rad rezervoara prilikom punjenja ili pražnjenja.

Na slici možete videti kako izgleda vertikalna cisterna za navodnjavanje: