Horizontalne plastične cisterne - cisterne za vodu, navodnjavanje
Horizontalne plastične cisterne...Cisterne za vodu i osoku...Plastične cisterne za vodu,cisterne za navodnjavanje,cisterne za ukopavanje,rezervoari za mleko
cisterna za vodu,cisterna za vodu,cisterna za navodnjavanje,rezervoari za vodu,plasticni rezervoari za vodu
157
post-template-default,single,single-post,postid-157,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Horizontalne plastične cisterne – plastični rezervoari

Horizontalne plastične cisterne

Horizontalne plastične cisterne – plastični rezervoari

Horizontalne plastične cisterne

Naša težnja je izrada kvalitetnih rezervoara po zahtevu kupca. Izrada se vrši na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bi rezervoari bili optimalni za postavljene kriterijume. Rezervoari – horizontalne plastične cisterne se rade od polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena PP tehnologijom spiralnog namotavanja. Cisterne se razlikuju po svojoj nameni a samim tim i po konstrukciji u odnosu na vertikalne rezervoare.

Horizontalni plastični rezervoari – cisterne, mogu biti dva tipa:

1. Nadzemne cisterne

2. Ukopavajuće cisterne

Nadzemni

Kada se horizontalni rezervoar postavljaju na površinu onda je neophodna ugradnja držača rezervoara – lega, kako bi rezervoar bio fiksiran. Horizontalne cisterne mogu biti nadzemne koje se postavljaju na površinu kao i cisterne locirane na pokretnim prikolicama. Ukoliko se nalaze na prikolicama unutar cisterni se postavljaju dodatno i pregradne komore kako bi voda prilikom transporta imala slabije bočne udare na zidove rezervoara.

Ukopavajući

Horizontalne plastične cisterne se projektuju tako da mogu da izdrže statička opterećenja i uticaj sile uzgona od podzemne vode ukoliko se polagažu u zemlju. Rezervoari za vodu se mogu koristiti umesto betonskih rezervoara kako za pojedinačna domaćinstava i vikendice, tako i za snabdevanje sa vodom i čitavih naselja. Cisterne za podzemno skladištenje izrađuju se od polietilena visoke gustine i bez teškoća zadovoljavaju sve neophodne kriterijume u pogledu statike, otpornosti, sigurnosti i isplativosti.

Cisterna za ukopavanje

Pravilno ukopavanje cisterni u zemlju

Maksimalni dozvoljeni nadsloj zemlje iznad gornjeg temena rezervoara je do 500mm. Kada je nadsloj veći od dozvoljenog, rezervoar se ojačava u vidu profilisanog zida ili ugrađuje betonska ploče koja će rasteriti rezervoar od pritiska zemlje. Pre polaganja cisterne u rupu potrebno je sipati pesak u nivou od 100mm i izvršiti nivelaciju rupe. Takođe rupa mora biti 200mm šira sa svih strana u odnosu na rezervoar. Ovaj međuprostor se ispunjava peskom do 2/3 visine rezervoara stvarajući tampon sloj između zemlje i cisterne. Radi boljeg sleganja peska neophodno je kvašenje prilikom nasipanja. Ostatak rova se može ispuniti sa zemljom od iskopa. Prilikom predaje naših cisterni kupcu pored tehničkog crteža dostavljamo i uputsvo o polaganju cisterni u zemlju.

Pravilno ukopavanje

Prednost horizontalnih plastičnih cisterni je sto ne zagađuju životnu sredinu i sto su veoma jednostavni za upravljanje i održavanje. Posedujemo sve potrebne ateste o ispravnosti i bezbednosti korišćenja. Primena ovih rezervoara je bezbedna po životnu sredinu.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)  

cisterne-skica

Cisterna-za-vodu

Cisterna-za-vodu

500 800 1000
1 000 1000 1270
1 500 1000 1900
2 000 1000 2540
3 000 1200 2670
4 000 1300 3030
5 000 1300 3780
6 000 1600 3000
7 000 1600 3500
8 000 1600 4000
9 000 1600 4500
10 000 1600 5000
15 000 1600 7500
15 000 2000 4770
20 000 1600 10000
20 000 2000 6400
25 000 2000 8200
25 000 2400 5600
30 000 2000 9550
40 000 2000 12800
40 000 2400 8800
50 000 2400 11100
60 000 2400 13000
80000 2400 17900
100000 2400 22300
100000 3000 14200

Održavanje i čišćenje rezervoara

veoma je jednostavno i mogu se nakon pranja upotrebljavati u drugu svrhu od prvobitno namenjene. Godine iskustva i znanja koje smo prikupili iz mnogih projekata koje smo uradili, daju nam za pravo da mozemo garantovati kvalitetnu izradu rezervara koji ce biti u skladu sa cenom i dugim vekom trajanja. Cisterne na sebi poseduju priključke koji se postavljaju na zahtev kupca, ozraku i revizioni otvor. Dodatno je moguće postaviti i nivokaz, penjalice, stope, ventile, plovke….

Horizontalne plastične cisterne – primena: