Lista referenata - Joma plast
45
page-template-default,page,page-id-45,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Lista referenata

Tehnika KB – Ventilator od PP (kućište i rotor prečnika 1300mm),- Ventilacioni kanal za odvod stranih gasova sa prelaznim komadima,kompenzatorima,zalužninama i odvajačem kadi od PP,

– Poklopac bazena od PP 23000 x 2260 x 20,

– Rezervoar sa duplim zidom od PEHD  Ø1600/Ø1730 x 2000,

– Apsorciona kolona od HD PE prečnika 1000 x 4200,

– Toranj za apsorciju prečnika 3000 x 7000 mm,

– Vertikalni kanal,prelazni komadi, ventilator za odvod otpadnog gasa,

– Rezervoara od PEHD-a Ø 3000 x 7100 mm V – 50 000l za HCL

– Rezervoar Ø 1200 x 1600 V- 1800L

Impol Sevojno -Vertikalni   rezervoarod PEHD-a,Ø 3000 x 6000 mm za demi vodu V – 42 000l
Dijamant Zrenjanin -Vertikalni rezervoar sa izolacijom i spoljnim plaštom od PPH-a, za skladištenje masne kiseline ,V-30 000, dimenzija Ø3000 * 4300 mm kom 2
Hemovent -Samousisna komora Ø 500 x 1200,-Posuda od PEHD Ø 600 x 1300 za H2SO4,

-Vertikalni rezervoar za NAOH V-2000 L od PPH ,

-Posuda od PEHD   za vodu Ø 800 x 900

Hidrosanitas Horizontalni ukopavajući rezervoar – cisterna od HD PE za vodu,dimenzija Ø2400x13420mm, V-60 000 L sa šahtom dimenzija 1300x1000x550mm
Pink -Vertikalni plastični rezervoar od PEHD za vodu Ø 2000 x 3500mm V – 11m3-Rezervoar od PEHD-a, zapremine V- 10 000l
Avangarda inzenjering -Vertikalni rezervoar od PEHD, V- 8 000 l,-Rezervoar od PEHD,dimenzija Ø 1000 x 2200,

-Horizontalni rezervoar   za rezervaiju protivpožarne vode od   PEHD, dimenzija Ø 2000 X   11500mm

-Rezervoar za vodu od PEHD,dimenzija Ø 1000 x 2200,

-Rezervoar za lož ulje od PEHD, dimenzija Ø 1600 x 2000, V- 4 000 l

Interact -Vertikalni nadzemni rezervoar od HDPE za HCL(sivi) Ø 3000 x 6000mm   V- 40 000L kom 4-Vertikalni nadzemni rezervoar od HDPE za NaOH(crni) Ø 3000 x 6000mm   V- 40 000L kom 4.

-Horizontalni rezervoar od HD PE Ø 1600 x 6000mm V- 12000L

-Horizontalni rezervoar od HD PE za HCL Ø 1600x 2100mm V -3000L,

-Horizontalni rezervoar od HD PE za HCL Ø 2000 x 2100mm V- 5000L

-Horizontalni rezervoar od HD PE za HCL Ø 1600x 2100mm V -3000L

-Vertikalni nadzemni rezervoar od HDPE za HCL Ø 3000 x 6000mm   V- 40 000L

Tehnika JB -Vertikalni nadzemni rezervoar od HDPE za NaOH(crni) Ø 3000 x 6000mm  V- 40 000L,-Taložnik od HDPE Ø3300/500×4650
Gipon Ruma -Rezervoar za naftu   od PEHD-a V 10 000l
LSG -Vertikalni rezervoar za lož ulje od PEHD-a V-1000 L,dimenzija Ø1000X1300mm
JKP STANDARD -Cisterna za vodu za piće (horizontalni rezervoar)od PEHD-a     Ø1000 x 6000mm
CWG -Solanka V – 1 200l od PPH, dimenzija Ø1000 X 1500mm
Finet promet -Kaca od PEHD-a, Ø1000 X 1400mm,-Kaca od PEHD-a, V – 500l,

-Šaht od PEHD-a, Ø1600 X 1500,

-Šaht od PEHD-a,Ø 800 X 1000

Simpo Vranje -Hidro kaca od PEHD-a V-3000 L sa poklopcem i nepovratnim ventilom od ½” kom 10
Simex prom -Cevi za pontone Ø800 X 8000mm
AQUA Niš -Rezervoari, kade,haube, fazonski komadi od PEHD
BELFARMA -Uvale za poduhvate vode sa krova sa slivnikom Ø300/125,- Vertikalni rezervoar za glikol V – 1000l
S – inženjering -Separator masti i ulja V – 3000l
Gorenje Valjevo -Kanalizacioni šahtovi HD PE, prečnika 800 i 1000 mm kom 20
Neretva komerc -Rezervoar za naftu od PEHD-a,dimenzija Ø1800 * 2000
M&B trans -Rezervoar za prerađeno ulje, V – 5 000l, dimenzija Ø1600 X 2500mm
Miran Petrol -Rezervoar za naftu V- 7 000 L od PEHD-a,dimenzija Ø2000 X 2250 kom 10-Rezervoar za naftu V- 3 500 L od PEHD-a,dimenzija Ø1600 X 1750 kom 5
Inter MOL Beograd -Vertikalni poluukopani plastični rezervoari od PEHD – cisterne za rezervaciju protivpožarne vode V= 3 x 20 m3
Janja Futog -Kade za kiseljenje kupusa
Marktrans doo -Vertikalni rezervoar od PEHD V-10000 L Ø 2400x 2220mm za naftu
Masigo Dooel -Vertikalni rezervoar, dimenzija Ø2000 x 2 900/3 200mm od PEHD-a kom 10
Vest hemija Novi Sad -Skladišni plastični rezervoarod PEHD za HCl 33% zapremine V=5 m3
Gas oil -Horizontalni ukopavajući rezervoar(cisterna) od HD PE za vodu,dimenzija Ø1200x2670mm, V- 3 000 L
CST Zemun -Posuda od PEHD, dimenzije Ø 400 x 900 sa rucnom mesalicom,-Dozirna posuda od PEHD V-100 L Ø 400 x 800 sa rucnom mesalicom,

-Dozirna posuda od PEHD V-120 L Ø 400 x 800 sa rucnom mesalicom,

-Dozirna posuda od HD PE, V = 200l Ø500x1100mm

Frikos Zemun -Horizontalni plastičnirezervoar(cisterna) od HD PE za vodu V=15m3
Tisal -Rezervoar za vodu V- 15 000l, dimenzija Ø2000 X 4780mm od PEHD-a,-Rezervoar za vodu V-6 000 L,dimenzija Ø2000 X 1900mm od PEHD-a
CIM GAS Subotica -Rezervoar V-300 L od PEHD za rastvor glikola sa nivokazom,-Rezervoar V-500 L od PEHD za rastvor glikola sa nivokazom
Gradska uprava grada Užica -Horizontalni rezervoar za vodu od PEHD-a              V -2000L   Ø1300x1500mm za vodu sa revizionim otvorom Ø 500, legama i 4 izvoda od 3/4 sa slavinama
Podgorina Frucht -Plastične cevi,šahtovi,fazonski komadi od HD PE Ø900, 500 i 600 mm,-Vertikalni rezervoar sa duplim zidom i od PEHD-a za skladištenje gvožđe III hlorida-a,

– Vertikalna ukopavajuća šahta od PEHD-a za otpadne vode Ø3000 X 3500mm,

 

-Kanalizacione cevi Ø300mm

Ligna Parket -Septička jama V – 20 000l,dimenzijaØ1600×10000,od PEHD-a,-Pontonski burići Ø 800×2600, Ø 800×2500, Ø 800×2300, Ø 800×2200, Ø800×1200
Tehnoscop Skoplje -Rezervoar od PEHD-a, V- 7000l, dimenzija 2000 X 2250
Knez Petrol -Vertikalni rezervoar od PEHD, dimenzija Ø 1300 x 1500 V-2000 L
TE KOSTOLAC -Kanalizacione plastične cevi od HD PE Ø 400 i Ø500 mm dužine L=7000 m
ABC FOOD A.D. -Izrada ventilacionog kanala dužine7 200 mm
Amiga -Vertikalni rezervoar za vodu od PEHD V- 5000 L Ø 1600x 2500mm,-Vertikalni rezervoar od PEHD V- 250L   Ø 800x900mm
G.P. Planum Zemun -Rezervoar za vodu od PEHD-a, V-10000 L,dimenzija Ø 1600 * 5000 sa legama,-Rezervoar za vodu od PEHD-a, V-2000 L dimenzija Ø1300 * 1510,

-Rezervoar za vodu od PEHD-a, V-5000 L,dimenzija   Ø1300 * 3780

Real Impex -Prelivni šaht PE HD Ø800 x 1900 mm,-Šahta od PEHD-a   Ø 1600 X 5150mm,

-Rezevoar za skladištenje 40 % rastvora FeSO4 od PEHD-a sa duplim zidom. Zapremina rezervoara V = 12 m³. Unutrašnji prečnika 2300mm, visine 2950mm a spojašnji prečnika 2500m m visine 2600m m,

-Ormar od PEHD-a za ugradnju pumpe za pretakanje hemikalije, dimenzija ormara: širina 1000m m, visina na prednjoj strani 1500m m, visina na dubljoj strani je 1420 mm i dubina 500 m

-Šahta Ø 800 x 1400 od PEHD (mala crpna stanica)

-Taložnik Ø2800 x 3650 od PEHD

-Šahta od PEHD Ø 1600 /600 x 2950

-Kolona za dezifekciju bez UV lampi

-Posuda za ferosulfat

-Statički mešač

-Posuda za osnovni rastvor flokulanta bez mešalice

-Posuda za rastvor koagulanta

-Posuda za razblaživanje osnovnog rastvora flokulanta

-Kolona za ozonizaciju

-Retenciona kolona

-Kanalizacioni šaht od HD PE Ø800×1400

-Rezervoar ugušćenog mulja

-Posuda za pripremu AUP bez mešalice

Candor -Vertikalni rezervoar za vino HD PE-beli, dimenzija Ø1300 X 3000mm,V – 4m3 kom 6
Vodovod Bor -Plastična cisterna – rezervoar za vodu V-1000 L od PEHD sa legama i valobranima
Hidrogradnja -Rezervoar za vodu Ø 1200x18000mm od HDPE
Sonecomp -DOZIRNA POSUDA ZA NaOCl od HD PE zapremine V= 1000 l
Water Scan -Vertikalni rezervoar od PEHD-a,dimenzija Ø 1600 * 2500, V – 5000 L,-Solanik Ø 1300×1600 od PH DE
BMB DELTA -Kaca V-2000 L sa poklopcem-Kaca V-5000 L sa poklopcem

-Kaca V-10000 L sa poklopcem

Agrotehna -Kace   V-   500 L,-Kace   V-   1000 L,

-Kace   V-   1500 L,

-Kace   V-   2000 L

Saint Gobain -Vertikalni rezervoar sa ukrućenim dnom,dimenzija Ø1800 X 4600mm
Beočib -Kaca V-1000 L sa vodenim vranjem
Eko-Dunav -Vertikalni rezervoar Ø 1600x 3500
EXON d.o.o -Kada dimenzija 1900 X 900 X 900mm,-Šahta dimenzija Ø1200 X 1200mm
Bau energy -Vertikalni nadzemni rezervoar od PEHD-a,zapremine V- 20 000 l,dimenzija Ø2400 x4430mm
Fricos doo -Cisterna za vodu – horizontalni ukopani plastični rezervoar od HD PE V=15m3
Jagodinska pivara -Linija za pripremu vode kapaciteta 3m3/h sa pescanim filterom, mehanickom filtracijom i UV lampom
STATUS Svrljig -Rezervoar za sirće od PEHD zapremine V=16,6 m3
Voda Vrnjci -Rezervoar za vodu od HD PE 1500x800x2000mm V = 2,4m3
Samedi -Silos OD PEHD zapremine V=9,5 m3
Magor -Dozirna posuda- kada od PE HD NAOCL V= 200 l
Savis -Horizontalni ukopani plastični rezervoar ZA VODU OD PE HD V=5 m3
Hidroing -Kanalizacioni šahtovi od PE HD, Ø800 i 1000 mm
GD-TIKVEŠ Kavadarci -Vertikalni   nadzemni rezervoar za vodu od PEHD-a V-20000L Ø 2400×4430