Kace sa vodenim dihtungom

Plastične kace sa vodenim dihtungom

Kace sa vodenim dihtungom

Vrhunski kvalitet rakije je moguće dobiti jedino iz voća koje je u datom trenutku u fazi pune zrelosti. Tada je sadržaj šećera na maksimumu i poseduje specifičnu aromu koja je važna za rakiju. Pored kvalitetnog voća za rakiju ili vina potrebna je i kvalitetna posuda u koju će se skladištiti voće. 

Kace sa vodenim dihtungom – princip rada

– se koriste za fermentaciju voća i povrća. Najčešća primena ovih kaca je za fermentaciju grožđa u procesu dobijanja vina ili šljiva za dobijanje rakije. Pojas koji se nalazi na vrhu kace služi za sipanje vode, pomoću poklopca koji se stavlja na kacu deluje na pojas kao dihtung. Na ovaj način se hermetčki zatvora kaca i pospešuje se proces fermentacije voća. Na vrhu poklopca se postavlja nepovratni ventil. Prilikom procesa fermentacija, sav vazduh koji se stvara isparava kroz klapnu ventila. Na ovaj način sprečava se dodir mušaraca i ostalih insekata sa kominom.

Kaca-sa-vodenim-dihtungom-V-1000l

Kaca sa vodenim dihtungom V 1000 l

Plastične kace imaju osobine da su:

  • SANITARNO BEZBEDNE ZA SKLADIŠTENJE VOĆA I PIJAĆE VODE
  • LAGANE I JEDNOSTAVNE ZA KORIŠĆENJE
  • DUG PERIOD UPOTREBE
  • OTPORNE NA EKSTREMNE VREMENSKE(TEMPERATURNE) RAZLIKE
  • OTPORNE NA RAZNE VRSTE ŠTETNIH HEMIKALIJA
  • JEDNOSTAVNE ZA ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE

Standardna izrada plastične kace sa vodenim dihtungom se vrši u zapreminama od 500 do 2000 litara, a po želji kupaca moguća je izrada plastičnih kaca i većih zapremina.

Firma Joma plast proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde:

 plasticne-kace-skica Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
10000 Ø2400 2220

Materijal koji se koristi je otporan na sunčevo zračenje (UV stabilizovan), ne odaje i ne prima miris supstanci koje se u njima nalaze, a postojan na temperaturama od -30cº do +60cº. Na kace sa vodenim dihtungom je moguće postaviti i izlazni priključak za pražnjenje kao i sve ostale potrebne priključke.

Pored kaca sa vodenim dihtungom u našoj ponudi možete pogledati i rezervoare za skladištenje vinaPlastične kace sa vodenim dihtungom predstavljaju pravi i siguran izbor.