Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih medijuma. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montažu. Može da se kaže da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Plastični rezervoari za naftu se osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od PEHD-a proračunski iznosi preko 50 godina.

Rezervoari se rade u 2 verzije:

  1. Vertikalni rezervoari
  2. Horizontalni rezervoari

Vertikalni rezervoari se koriste za nadzemnu upotrebu odnosno kada se rezervoar nalazi na površini. Horizontalni rezervoari se koriste prilikom ukopavanja rezervoara u zemlju. Poseduju rebrasto prstenasto ukrućenje koje sprečava da zemlja pod pritiskom ošteti rezervoar prilikom upotrebe. Horizontalni rezervoara se ukopavaju u zemlju radi bezbednost, uštede prostora ili iz nekog drugog razloga.

Zbog sigurnosti prilikom izrade vertikalnih rezervoara moguće je i u skladu sa zakonom o zaštiti zivotne sredine uraditi rezervoar sa duplim zidom. Na ovaj način sprečava se rizik od eventualnog oštećenja. Moguće je uraditi i/ili plastičnu tankvanu koja služi kao prihvatna posuda u slučaju izlivanja nafte iz rezervoara.

Rezervoar za skladistenje nafte sa zastitom pumpe za istakanje

Rezervoari – oprema

pored priključaka koji su neophodni i revizionog otvora, mogu da sadrže i mehanički merač nivoa. U slučaju kada se rezervoar nalazi na transportnom vozilu postoji mogućnost ugradnje lega. Pored standardne opreme po zahtevu kupca moguća je ugradnja i postolja za pumpu, uški za prenos, stopa, penjalica, merdevina i ranznih drugih dodataka

U mogućnosti smo da Vam ponudimo pumpe sa pištoljem za naftu koje su italijanskog porekla i poseduju odličan kvalitet.

Podloga

Za postavljanje rezervoara najbitnije je da je površina ravna i nivelisana. Kao podloga se može koristiti zemlja, beton, sitan pesak ili kamenje, daska ili metalna konstrukcija. Ukoliko se rezervoar ukopava u zemlju neophodno je da se između rezervoara i zemlje napravi tanpon sloj. Tanpon sloj može biti u vidu peska ili betonske posteljice. Takođe sa svih strana rezervoara je potrebno izvršiti posipanje peska. Ukoliko su u zoni ugradnje rezervoara prisutne podzemne vode neophodno je izvrđiti i ankerisanje rezervoara.

Plastični rezervoari za naftu – tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara. U slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

Zapremina( l )Prečnik(D)Visina(H)
250Ø600900
500Ø8001000
1000Ø10001300
1500Ø12001330
2000Ø13001510
2500Ø16001250
3000Ø16001500
4000Ø16002000
5000Ø16002500
5000Ø20001600
6000Ø16003000
7000Ø20002250
8000Ø24001770
9000Ø24002000
10000Ø24002200
15000Ø24003350
15000Ø30002120
20000Ø24004430
20000Ø30002830
25000Ø24005540
25000Ø30003600
30000Ø30004250
40000Ø30005660
50000Ø30007080