Plastični rezervoari za naftu

Plastični rezervoari za naftu – cisterne za naftu od plastike

Plastični rezervoari za naftu – cisterna za naftu

Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih medijuma. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montažu. Može da se kaže da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od PEHD-a proračunski iznosi preko 50 godina.

Rezervoar-za-skladistenje-nafte-sa-zastitom-pumpe-za-istakanje-V-7000l

Rezervoar za skladistenje nafte sa zaštitom pumpe za istakanje V 7000l

Plastični rezervoari za naftu se rade u 2 verzije:

 

  1. Vertikalni rezervoari i
  2. Horizontalni rezervoari

 

Vertikalni rezervoari se koriste za nadzemnu upotrebu odnosno kada se rezervoar nalazi na površini. Horizontalni rezervoari se koriste prilikom ukopavanja rezervoara u zemlju, za razliku od vertikalnih poseduju rebrasto ukrućenje koje sprečava da zemlja ošteti rezervoar prilikom upotrebe. Horizontalni rezervoara se ukopavaju u zemlju radi bezbednost, uštede prostora ili iz nekog drugog razloga.

Zbog sigurnosti prilikom izrade vertikalnih rezervoara moguće je i u skladu sa zakonom o zaštiti zivotne sredine uraditi rezervoar sa duplim zidom. Na ovaj način sprečava se rizik od eventualnog oštećenja. Moguće je uraditi i/ili plastičnu tankvanu koja služi kao prihvatna posuda u slučaju izlivanja nafte iz rezervoara.

Rezervoari – oprema

pored priključaka koji su neophodni i revizionog otvora, mogu da sadrže i mehanički merač nivoa. U slučaju kada se rezervoar nalazi na transportnom vozilu postoji mogućnost ugradnje lega. Pored standardne opreme po zahtevu kupca moguća je ugradnja i postolja za pumpu, uški za prenos, stopa, penjalica, merdevina i ranznih drugih dodataka 

U mogućnosti smo da Vam ponudimo pumpe sa pištoljem za naftu koje su italijanskog porekla i poseduju odličan kvalitet.

Firma Joma plast pored cisterni za gorivo proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde:

Plastični rezervoari za naftu – tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara.  U slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080