cisterne za vodu

Rezervoari za vodu – plastični rezervor za vodu

Rezervoari za vodu

Proizvod firme Joma plast koji je najzastupljeniji i najtraženiji zbog sve većih problema sa vodom jeste rezervoar za vodu. Zbog svojih karakteristika rezervoari od PEHD-a imaju primat u odnosu na rezervoare od drugih materijala.

Voda je osnovna životna potreba svakog živog bića, u čovekovom organizmu je zastupljena oko 65%. Pored toga što je bitna za naše zdravlje, odnosno homeostazu organizma, voda je važan faktor i za naš izgled tj za hidrataciju kože.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije kvalitet i dostupnost vode je primarni pokazatelj zdravstvenog stanja jedne zemlje.

Rezervoari za vodu

Rade se od polietilena visoke gustine. Plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni,  svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse.  Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom.

Ljudi vodu za svoje potrebe crpe iz više izvora a to su: voda ispod zemlje – bunarska, iz jezera, reka. Zatim ih cevima trasportuju do svojih domova, stanova, obradivih površina-useva, voćnjaka u zavisnosti od potrebe.

U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati mogu se koristiti cisterne za vodu.

rezervoari za vodu

Plastični rezervoari za vodu,cisterna za vodu

Rezervoari za vodu  – podela:

  1. Vertikalni nadzemni rezervoari
  2. Horizontalni  ukopavajući rezervoari – cisterne

Horizontalni rezervoar u većini slučajeva služe za ukopavanje u zemlju. U nekim slučajevima mogu da budu i nadzemni, s tim da se onda na rezervoar ugrađuju držači tj lege kako bi rezervoar bio fiksiran. Na osnovu ovoga horizontalne rezervoare – cisterne možemo da podelimo na:

1. cisterne za vodu u koju se skladišti voda sa izvora tj nalaze se na jednom mestu.

2. cisterna za vodu na pokretnoj prikolici koja služi za transport vode od izvora do obradive površine.

Unutar cisterne koja se nalazi na prikolici u zavisnosti od veličine same cisterne postavljaju se pregradne komore kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost prilikom transporta. 

Čistu pijaću vodu bez aditiva i veće količine minerala ili drugih supstanci poput humusa retko možemo naći u našoj svakodnevnici. Kada se voda prikuplja iz reka, njen izgled može biti mutniji, pogotovo u periodu kada dolazi do otapanja snega ili prilikom obilnih padavina. Pre upotrebe ovakvu vodu treba izbistriti i dezinfikovati hemijskim procesima kako bi mogla da se koristi bez posledica po zdravlje.

Naši rezervoari pored primene u procesima prečišćavanja i skladištenja čiste vode služe i za skladištenje demineralozovane (demi) vode – rezervoari za demi vodu

Demi voda ili destilovana voda

je voda nastala u hemijskim procesima za potrebe laboratorija i u industrijskim procesima. Prilikom izrade rezervoara za pijaću vodu,  moraju biti primenjene posebne higijenske  mere. 

Plastični rezervoari za vodu – prednosti

su jednostavni za transport i manipulaciju. Mogu da se ukopaju u zemlju, a zbog temperaturne stabilnosti otpornosti, rezervoari su postojani na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C. Ukoliko se postavljaju na površinu zemlje, bitno je da je u pitanju ravna površina kako ne bi došlo do oštećenja rezervoara.

Firma Joma plast poseduje sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti materijala da je bezbedno skladištenje vode za piće u rezervoar.

 

Oprema

Na rezervoare se standardno ugrađuju revizioni otvor i priključci prema zahtevu kupca, priključci su standardno sa unutrašnjim navojem a mogu biti i prirubnički. Pored ovoga na rezervoare je moguće ugraditi i dodatnu opremu: nivokaz, merdevine sa spoljašnje strane, penjalice sa unutrašnje strane za ulazak u rezervoar, stope, uške za prenošenje rezervoara, ventil, plovak, postolje za pumpu…

Možete pogledati standardne dimenzije vertikalnih rezervoara – rezervoari za vodu:

V (zapremina) R (prečnik) H (visina)  vertikalni-plasticni-rezervoari-skica
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080  

Možete pogledati standardne dimenzije horizontalnih rezervoara – cisterni za vodu

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)  cisterne-skica
500 800 1000
1 000 1000 1270
1 500 1000 1900
2 000 1000 2540
3 000 1200 2670
4 000 1300 3030
5 000 1300 3780
6 000 1600 3000
7 000 1600 3500
8 000 1600 4000
9 000 1600 4500
10 000 1600 5000
15 000 1600 7500
15 000 2000 4770
20 000 1600 10000
20 000 2000 6400
25 000 2000 8200
25 000 2400 5600
30 000 2000 9550
40 000 2000 12800
40 000 2400 8800
50 000 2400 11100
60 000 2400 13000
80000 2400 17900
100000 2400 22300
100000 3000 14200