Plastični rezervoari

Plastični rezervoari

Misija našeg postojanja je izrada visoko kvalitetnih plastičnih rezervoara u skladu sa zahtevima kupaca i na osnovu standardnih statističkih proračuna, kako bismo uspeli u potpunosti da zadovoljimo sve postavljene kriterijume. Bitno je istaći je da posedujemo sve potrebne ateste o ispravnosti i sigurnosti korišćenja, i da primena ovih rezervoara nije štetna po životnu sredinu.

Plastični rezervoari – primena

Neke od osnovnih primena rezervoara su: skladištenje ili transport vode za pice, tehničke vode, mleka, alkohola i bezalkoholnih napitaka, loz ulja i nafte, septičke jame, za prečišćavanje otpadnih voda i skladištenje hemikalija (visoka otpornost).

plasticni-rezervoari

Osnovna namena rezervoara je upotreba radi skladištenja vode za piće. Rezervoari za vodu se izrađuju od materijala (polietilena visoke gustine PEHD i polipropilena PP) tako da su u potpunosti bezbedni za upotrebu, nemaju miris, ni ukus a samim tim i voda koja se skladišti u rezervoare može se koristiti za piće. Pored mogućnosti upotrebe za skladištenje vode, moze se koristiti i za razne sisteme navodnjavanja u seoskim domaćinstvima. Svi rezervoari se izrađuju u dve osnovne forme: kao vertikalni i horizontalni. Zbog uštede prostora kao i zbog načina na koji se upotrebljavaju plastični rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući. Održavanje i čišćenje plastičnih rezervoara je veoma jednostavno i mogu se nakon pranja upotrebljavati u svrhu različitu od prvobitno namenjene.

Proračun rezervoara se izvodi prema standardu EN 12573:2000. Godine iskustva i znanja koje smo prikupili iz projekata koje smo radili, daju nam za pravo da možemo garantovati kvalitet rezervara koji će biti u skladu sa cenom i dugim vekom trajanja.

Firma Joma plast proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde: