Plastični ventilatori – centrifugalni ventilatori

Plastični ventilatori

Plastični ventilatori – centrifugalni ventilatori

Centrifugalni plastični ventilatori primenjuju se prilikom transporta agresivnih gasova, zatim u raznim sredinama kao što su hemijske labaratorije, prilikom galvanizacije, digestorima,u raznim fabrikama kiselina, petrohemijsim postrojenjima i dr. Izrađuju su u kombinaciji termoplastičnih i čeličnih materijala. Plastični ventilatori su veoma jednostavni za rukovanje, ventilator se postavlja na postolje od čeličnog lima čime se omogućava pravilan i miran rad ventilatora.

Plastični ventilatori

Svi delovi ventilatora koji dolaze u dodir sa agresivnim gasovima izrađeni su od materijala kao što su PE i PP koji imaju osobinu da su otporni na širok spektar hemijski agresivnih supstanci. Rotor ventilatora direkno je vezan za vratilo elektromotora čime se postiže pravilan i dugotrajan rad ventilatora. Možete ih koristiti zajedno sa našim kanalima za ventilaciju. Takođe ventilator se isporučuje sa trofaznim standardnim ili Ex elektromotorom. Prilikom ugradnje ventilatora moguće je ugradnjom antivibracionih podloški ispod postolja i fleksibilnom vezom sa potisnim i usisnim cevovodom prigušiti sve vibracije koje proizvodi ventilator. Važna napomena je da se prilikom povezivanja elektromotora vodi računa o smeru strelice na ventilatoru.

Firma Joma plast proizvodi i sledeće proizvode koje možete pogledati ovde:

Karakteristike plastičnih ventilatora

TIP2900 o/min
P (kW)Q (m3/h)H (Pa)Du (mm)
PCV 250.125.20.75450480125
PCV 300.160.21.11200800160
PCV 350.200.22.222001000200
PCV 400.250.2330001600250
TIP1450 o/min
P (kW)Q (m3/h)H (Pa)Du (mm)
PCV 250.125.40.37300180125
PCV 300.160.40.55650320160
PCV 350.200.40.751000480200
PCV 400.250.42.21800520250
PCV 500.315.43-43200660315
PCV 550.355.455400880355
PCV 600.400.47.576001150400
PCV 700.500.47.5-1192001270500