REZERVOARI OD PLASTIKE I PLASTIČNE KONSTRUKCIJE

+381 14 452 240  +381 14 452 240 

+381 14 452 240 +381 14 452 240
jomaplastika@gmail.com

Plastične kace 500L

Plastične kace 500L

рсд 9.000

Jedan od osnovnih proizvoda naše firme a čija upotreba potiče od davnina jesu kace kada su se umesto plastičnih koristile drvene kace. Tradicija da svaki domaćin na selu ima svoju rakiju od šljiva ili drugog voća je široko rasprostranjena u ovim predelima. Potreba za skladištenjem i fermentacijom voća u procesu dobijanja rakije dovodi do potrebe za kacama. Plastične kace se najviše koriste za fermentaciju voća (kace za kominu) i povrća (kace za kupus), skladištenje pijaće vode (kace za vodu), raznih hemikalija, zrnastih materijala, stočne hrane …

Opis

Plastične kace 500L
Materijal

Karakteristično za plastične kace jeste da se rade od PEHD-a. Materijal je otporan na sunčevo zračenje, u strukturi materijala se nalazi UV stabilizator. Materijal je hemijski inertan(ne menja svojstva prilikom upotrebe) tako da se pored voća u njima mogu skladištiti voda i druge tečnosti i supstance. Ne odaju niti primaju miris supstanci koje se u njima nalaze a materijal je postojan na temperaturama od -30ºC do +60ºC.

Prednost

u odnosu na klasične drvene jeste što nakon upotrebe i ispiranja nema potrebe za konzerviranjem i dodatnim održavanjem. Kace ne zauzimaju veliki prostor, mogu biti u zatvorenoj prostoriji ili na otvorenom. Lagane se za prenošenje i manipulaciju prilikom upotrebe. Kace za vino, kominu, vodu, dunju, kajsiju postavljaju se isključivo na ravnu podlogu. Kada se ne koriste, moguće je postići veliku uštedu u prostoru tako što se kace sukcesivno mogu popakovati jedna u drugu. Kace se mogu raditi u boji po zahtevu kupca.

plasticne kace za kominu
Dimenzije plastičnih kaca

Standardna izrada plastičnih kaca za vino, vodu, dunju, šljivu radi se u zapreminama od 500 do 10 000 litara. Po želji kupaca moguća je izrada plastičnih kaca i većih zapremina.

Kace sa vodenim dihtungom
Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
250 Ø600 900
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1200 1330
2000 Ø1300 1510
2500 Ø1600 1250
3000 Ø1600 1500
4000 Ø1600 2000
5000 Ø1600 2500
10000 Ø2400 2220

Ukoliko se u kacama skladišti kiseli kupus vrši se izrada sa unutrašnjim plivajućim poklopcem koji služi za stvaranje pritiska na kupus. Takođe plivajući poklopac se koristi i prilikom skladištenja vina tako što se na vrhu dodaje ulje koje sprečava isparavanje vina. Kace sa vodenim dihtungom ( zaptivanjem) se sve više koriste za fermentaciju voća. Karakteristično za njih je što se sa spoljašnje strane kace nalazi pojas(kanal) u koji se sipa voda. Poklopcem koji naleže u kanal postiže se izuzetna zaptivenost kace tako da se pospešuje proces fermentacije voća. Prednosti ovakvog načina izrada kaca je što kroz nepovratni ventil izlaze isparenja koja su štetna a korisna ostaju unutra. Pored toga na ovaj način se sprečava prodor mušaraca i ostalih insekata unutar komine.

Plastične kace su:

– JEDNOSTAVNE ZA MANIPULACIJU I KORIŠČENJE
– IMAJU DUG RADNI VEK
– OTPORNE NA EKSTREMNE VREMENSKE(TEMPERATURNE) RAZLIKE
– OTPORNE NA RAZNE VRSTE ŠTETNIH HEMIKALIJA
– JEDNOSTAVNE ZA ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE

Bitno je reći da plastične kace napravljene tehnologijom spiralnog namotavanja imaju proračunski radni vek preko 50 godina bez dodatnog održavanja. Kace mogu biti urađene u varijanti sa poklopcem i bez poklopca. Na kace je moguće postaviti po želji kupca i priključak za slavinu, ručke za nošenje, nivokaz… Posedujemo sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti da su kace pored fermentacije voća, bezbedne i za skladištenje vode za piće.

Dodatne informacije

Dimenzije:

Ø2000x1600mm

Tezina rezervoara:

210kg

Mogucnost ugradnje:

Nadzemno ili podzemno

Svrha upotrebe:

Skladistenje vode za pice

Najčešća pitanja

1

Go to Top