REZERVOARI OD PLASTIKE I PLASTIČNE KONSTRUKCIJE

+381 14 452 240  +381 14 452 240 

+381 14 452 240 +381 14 452 240
jomaplastika@gmail.com

Plastične septičke jame 5000l – vertikalna

Plastične septičke jame 5000l – vertikalna

рсд 70.000

Plastične septičke jame su podzemni (ukopavajući) rezervoari koji se koriste za prihvatanje i skladištenje otpadne vode iz kuća i drugih objekata koji nisu povezani s javnom kanalizacijskom mrežom. Ove jame služe za osnovni tretman i skladištenje otpadnih voda domaćinstava i drugih objekata. Septička jama je rezervoar za mirovanje čija je funkcija taloženje čvrstih čestica prisutnih u otpadnoj vodi. U ovom procesu se vrši delimična razgradnje organske materije.

Opis

Plastične septičke jame 5000l – vertikalna

Septičke jame rade na principu gravitacije, ali u nekim slučajevima se koristi i prepumpavanje kada je to neophodno. Ovo je posebno izraženo u mestima gde je visok nivo podzemne vode jer dolazi do direktnog zagađenja podzemne vode i povećanja nivoa podzemnih voda.

Postoje dva osnovna tipa septičkih jama: prelivne i neprelivne. Prelivna septička jama ima jedan ulaz i jedan izlaz, dok neprelivna ima samo jedan ulaz. Oba tipa se koriste za obradu otpadnih voda, ali imaju različite funkcije.

Prelivna septička jama

ima prelivni otvor koji služi da višak vode odlazi u dozvoljene recipijente. Otpadne vode se prvo ulivaju u rezervoar, nakon toga voda izlazi iz septičke jame prema odvodnom polju. Mogu se koristit kao rešenje za odvođenje otpadnih voda tamo gde je predviđena izgradnja kanalizacije, tako da se delimično prečišćena voda iz septičkih jama odvodi u zemlju putem odvodnih kanala. Kapacitet za jednu porodicu od četiri do pet članova je između 3000-5000 litara. Dostupna su dva tipa prelivnih jama – dvokomorne i trokomorne.

Neprelivna septička jama

s druge strane, nema prelivni otvor već samo jedan ulazni otvor. Nakon što se otpadne vode uliju u cisternu i ona se napuni, potrebno je ispumpati septičku jamu kamionom za usisavanje otpadne vode. U slučaju kada nisu prelivne, one moraju da poseduju odušak na vrhu koji se može produžiti sa PVC cevima. One se mogu sprovesti kroz zemlju dalje od kuće ili objekta kako bi se izbegao neprijatan miris. Neprelivne septičke jame koriste se u slučajevima kada nisu dosupni sistemi kanalizacionih mreža i mesto gde bi se delimično prečićena voda iz prelivnih septičkih jama odvela putem cevovoda i drenažnih kanala u zemlju a da pri tome ne ugrozi izvor pijaće vode.

Septička jama ima osnovnu funkciju da pruži dovoljno vremena otpadnim vodama da se zadrže u cisterni. Na taj način, čvrste materije se talože i ostaju na dnu, dok se voda, masti i ulja odvajaju i prelivaju se preko drenažne ispune oko cevi i konačno upijaju u zemljište. Proces razgradnje se odvija hidrolizom, što omogućava prelazak čvrstih organskih materija u tečnu fazu.

Izbor potrebne veličine

Izbor septičke jame se definiše prema količini fekalnih otpadnih voda koje nastaju tj određuje se vreme zadržavanja u septičkoj jami. Pored vremena koje je neophodno za izdvajanje taložne i plivajuće materije, za proračun veličine je bitno i koliko je vreme zadržavanja taložnih čvrstih materija. Minimalno vreme zadržavanja otpadnih voda u septičkoj jami je 24 sata. Ukoliko je moguće, duže zadržavanje je poželjno a samim tim se povećava i zapremina jame veća. To omogućava manje frekventno pražnjenje septičke jame.
Kada birate septičku jamu, postoje nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir:
1. Veličina: Odaberite veličinu septičke jame koja odgovara potrebama vašeg domaćinstva.
2. Materijal: Septičke jame se obično proizvode od betona, čelika ili plastike. Plastične septičke jame su lako za transport, montažu i dugotrajne su.
3. Kvalitet: Kupite septičku jamu od renomiranog proizvođača koji pruža garanciju u vidu kvaliteta i dugotrajnosti.
4. Lokalne regulative: Obavezno proverite lokalne propise i regulative koje se odnose na septičke jame i instalaciju, kako biste se uverili da ste u skladu sa zakonskim zahtevima.

Standardi i izgradnja septičkih jama

Standard i norme koji se primenjuju u Evropskoj Uniji za dimenzionisanje i projektovanje septičkih sistema su EN 12566. Ove norme definišu potrebne podatke za septičke jame EN 12566-1, distribucione drenažne sisteme EN 12566-2 i mala postrojenja do 50 ekvivalentnih stanovnika EN 12566-3.

Drenažni sistemi septičke jame

U zavisnosti od područja gde se ugrađuju, razlika između donje kote izliva iz cevi i kote podzemne vode treba da bude od 0,6 m do 1 m. Ova udaljenost važi i za kote zemljišta koje nije pogodno za absorpciju otpadnih voda. Princip rada drenaže je da otpadna voda gravitacionim putem iz rezervoara odlazi kroz drenažne cevi u drenažnu ispunu oko cevi, a zatim u zemljište.

Septičke jame su važne za očuvanje okoline. One omogućavaju odlaganje otpadnih voda na mestima gde javna kanalizaciona mreža nije dostupna, sprečavajući tako zagađenje podzemnih voda. Ukoliko niste sigurni kako da pravilno očistite septičku jamu ili imate neka pitanja, preporučujemo da konsultujete stručnjaka za septičke jame. To će osigurati da septička jama bude pravilno očišćena i funkcioniše na optimalnom nivou.

Dodatne informacije

Dimenzije:

Ø2000x1600mm

Tezina rezervoara:

210kg

Mogucnost ugradnje:

Podzemno

Svrha upotrebe:

Prihvatanje i skladištenje otpadne vode

Najčešća pitanja

1

Go to Top