REZERVOARI OD PLASTIKE I PLASTIČNE KONSTRUKCIJE

+381 14 452 240  +381 14 452 240 

+381 14 452 240 +381 14 452 240
jomaplastika@gmail.com

Rezervoari za vodu 2000l – horizontalni ukopavajući

Rezervoari za vodu 2000l – horizontalni ukopavajući

рсд 45.000

JOMA PLAST rezervoari su dizajnirani da odgovore na različite potrebe domaćinstava, kompanija i industrijskih postrojenja. Sa raznovrsnim varijacijama kao što su podzemni, nadzemni, vertikalni ili horizontalni rezervoari, nudimo rešenja koja odgovaraju svakom prostoru i zahtevu. Glavne karakteristike svih naših proizvoda su: kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.
Izrađeni od visokokvalitetnih materijala, otporni na koroziju i dugotrajni, ispunjavaju sve uslove za bezbedno skladištenje vode za piće. To je dokumentovano sertifikatima o zdravstvenoj ispravnosti materijala, kao i atestima varioca koji vrše varenje plastike. Opciono možemo i da Vam priložimo i statički proračun za svaku vrstu rezervoara za vodu ili nekog drugog fluida koji se skladišti u rezervoarima. Sa fokusom na sigurnost, efikasnost i održivost, pružamo vam pouzdano snabdevanje vodom za vaše potrebe. Za najbolje rešenje možete nas kotaktirati telefonom ili mailom. Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju i sigurno će pomoći u realizaciji po najoptimalnijim uslovima i u skladu sa svim potrebnim standardima.

Opis

Rezervoari za vodu 2000l – horizontalni ukopavajući

Naši rezervoari za vodu su jednostavni za transport i manipulaciju. Predviđeni su za ukopanje u zemlju, a takođe po potrebi mogu biti i nadzemni ukoliko se rade sa nosačima. Postojani na temperaturama od -30⁰C do +60⁰C. Ukoliko se postavljaju na površinu zemlje, bitno je da je u pitanju ravna površina kako ne bi došlo do oštećenja rezervoara. Rade se od polietilena visoke gustine. Plastični rezervoari za vodu su hemijski inertni, svojim sastavom ne utiče na kvalitet vode, ne resorbuju i ne odaju mirise i ukuse. Tačnije ne vrše nikakvu razmenu supstanci sa vodom.

Rezervoari za vodu predstavljaju esencijalnu komponentu održivog života, bilo da se koriste za prikupljanje kišnice za zalivanje bašte, snabdevanje vodom u ruralnim područjima ili kao deo sistema za rezervno snabdevanje vodom u slučaju vanrednih situacija. Nudimo širok spektar cisterni za vodu različitih veličina, oblika i materijala, prilagođenih vašim potrebama i okruženju. Svi naši proizvodi su visokog kvaliteta, pouzdani i dugotrajni, što ih čini idealnim rešenjem za vaše potrebe skladištenja vode.

Horizontalne rezervoare delimo na:

1. Horizontalne ukopavajuće rezervoare za vodu u koju se skladišti voda sa izvora,slabe vodovodne mreže ili nekog trećeg izvora.

2. Horizontalne nadzemne rezervoare za vodu sa legama koji se najčešće koriste za transport vode na pokretnoj prikolici, podrumu ili slično.

Ljudi vodu za svoje potrebe crpe iz više izvora a to su: voda ispod zemlje – bunarska, iz jezera, reka,gradske vodovodne mreže. Zatim ih cevima trasportuju do svojih domova, stanova, obradivih površina-useva, voćnjaka u zavisnosti od potrebe. U slučaju kada je potrebno vodu transportovati od izvora do svog doma ili obradive površine koju treba navodnjavati mogu se koristiti cisterne za vodu. Unutar cisterne koja se nalazi na prikolici u zavisnosti od veličine same cisterne postavljaju se pregradne komore kako bi se povećala izdržljivost i sigurnost prilikom transporta.

Dimenzije rezervoara
Zapremina( l ) Prečnik(D) Visina(H)
500 Ø800 1000
1000 Ø1000 1270
1500 Ø1000 1900
2000 Ø1000 2540
3000 Ø1200 2670
4000 Ø1300 3030
5000 Ø1300 3780
6000 Ø1600 3000
7000 Ø1600 3500
8000 Ø1600 4000
9000 Ø1600 4500
10000 Ø1600 5000
15000 Ø1600 7500
15000 Ø2000 4770
20000 Ø1600 10000
20000 Ø2000 6400
25000 Ø2000 8200
25000 Ø2400 5600
30000 Ø2000 9550
40000 Ø2000 12800
40000 Ø2400 8800
50000 Ø2400 11100
60000 Ø2400 13000
80000 Ø2400 17900
100000 Ø2400 22300
100000 Ø3000 14200
Oprema

Priključci se standardno postavljaju prema potrebama krajnjeg korisnika a svaki rezervoar poseduje revizioni otvor radi viyuelne kontrole i čišćenja. Priključci mogu biti sa unutrašnjim navojem ili prirubnički. Na rezervoare je moguće ugraditi i dodatnu opremu: nivokaz, merdevine sa spoljašnje strane, penjalice sa unutrašnje strane za ulazak u rezervoar, stope, uške za prenošenje rezervoara, ventil, plovak, postolje za pumpu..

Dodatne informacije

Dimenzije:

Ø2000x1600mm

Tezina rezervoara:

210kg

Mogucnost ugradnje:

Nadzemno ili podzemno

Svrha upotrebe:

Skladistenje vode za pice

Najčešća pitanja

1

Go to Top