Rezervoari za H2SO4 - skladištenje sumporne kiseline
Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu..Sumporna kiselina bezbojna, otrovna i vrlo korozivna tečnost.. Rezervoari za H2SO4... Rezervoari za sumpornu kise
Rezervoari za sumpornu kiselinu,Rezervoari za H2SO4,Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu,Plasticni rezervoar za H2SO4
181
post-template-default,single,single-post,postid-181,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Rezervoari za H2S04 – sumpornu kiselinu

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2S04 – sumpornu kiselinu

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4 Sumporna kiselina H2SO4 je neorganska bezbojna kiselina, otrovna i vrlo korozivna tečnost koja se meša sa vodom. Najveća primena je u hemijskoj industriji koristi se prilikom rastvaranja raznih supstanci, zatim za dobijanje veštačkog đubriva, proizvodnju: hlorovodonika, rafinisanog ulja,mineralnih boja, deterdženata, u tekstilnoj industriji, prilikom proizvodnje lekova, za proizvodnju eksploziva, u metalurgiji ,sredstava za pranje eksploziva,punjenje akumulatora, rafinaciju mineralnih ulja,kao dehidrataciono sredstvo,pri organskim procesima: nitrovanju, esterifikaciji, sulfo – niranju, metalurgiji i galvanotehnici…

se rade od PEHD-a koji je otporan na hemijske i mehaničke uticaje kiseline. Projektovanje i izrada plastičnih rezervoara sa duplim zidom vrši se na osnovu evropskog standarda EN 12573-2:2000. Rezervoari za H2SO4 se u slučajevima kada je u pitanju veća zapremina izrađuju sa duplim zidom ili sa tankvanama.

Kod rezervoara sa duplim zidom unutrašnji zid rezervoara služi za skladištenje kiseline. Spoljašnji zid ima ulogu da spreči izlivanje kiseline u sredinu ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg zida. Radi dodatne sigurnosti moguće je izraditi tankvane. Tankvana ima istu ulogu kao spoljašnji zid – prihvatanje kiseline.

Plastični rezervoari za sumpornu kiselinu od PEHD-a prednosti:

rezervoari od plastike su otporni na koroziju,

–  imaju duži radni vek

– niži troškovi postrojenja i instaliranja                                                                      

 – manja potreba za održavanjem

 – lakoća konstrukcije i popravka                                                                

– otporan na fizička oštećenja i udarce

– električna neprovodljivost

 – dobre karakteristike termičke izolacije

Prilikom izrade i proračuna vezanih za rezervoare za sladištenje H2SO4 sledimo politiku najviših standarda koji se propisuju u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne sredine.

U tabela su prikazane standardne dimenzija rezervoara. Ukoliko je potrebno pored predloženih moguće su i druge dimenzije rezervoara.

V(zapremina) R(prečnik) H(visina)
250 600 900
500 800 1000
1 000 1000 1300
1 500 1200 1330
2 000 1300 1510
2 500 1600 1250
3 000 1600 1500
4 000 1600 2000
5 000 1600 2500
5 000 2000 1600
6 000 1600 3000
7 000 2000 2250
8 000 2400 1770
9 000 2400 2000
10 000 2400 2200
15 000 2400 3350
15 000 3000 2120
20 000 2400 4430
20 000 3000 2830
25 000 2400 5540
25 000 3000 3600
30 000 3000 4250
40 000 3000 5660
50 000 3000 7080

Materijal od koga se vrši izrada rezervoara za skladištenje H2SO4 je PEHD. On ne odaje niti upija mirise tako da je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Rezervoari za H2SO4 su jednostavni za manipulaciju odnosno montažu. UV stabilan je – otporan na Suncevo zračenje. Struktura materijala je takva da se ne menja ni nakon dugog perioda upotreba, vek trajanja rezervoara preko 50 godina.