Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4

Rezervoari za H2SO4

Plastični rezervoar za sumpornu kiselinu