Separatori

Izraz separator je u terminologiji označava posudu čija je uloga da se koristi za odvajanje – separaciju proizvodnog – radnog fluinda u svoje osnovne komponente vodu,naftu ulje i masti.

U zavisnosti od vrste separatora kao i raznih drugih faktora koji utiču na nivo zaprljanosti vode u vidu: količine i vrste ulja, gustine ulja, do koje mere je ulje pomesano sa vodom, prisustva drugih supstanci u otpadnoj vodi (pesak, usitnjena zemlja, hemikalije) itd, zavisi i efikasnost separacije zauljene vode.

Separatori su vodonepropusni rezervoari sa pregradnom komorom gde prva komora služi za usporavanje vode. Mogu da budu vertikalni nadzemni ili ukoliko se ukopavaju u zemlju mogu biti vertikalni ili horizontalni.

Princip rada separatora

Komponente koje ulaze u separator imaju različite gustine, što im pruža mogućnost da se stratifikuju(razdvoje) dok se kreću tj dok protiču kroz separator. Ulje zbog svoje specifične težine koja je manja od vode isplivava na površinu, voda ostaje u srednjem delu a čvrste komponente poput peska se talože na dnu separatora.

Postoji više vrsta separatora u zavisnosti od njihove upotrebe:

 1. Separatori ulja i masti
 2. Separatori ulja i naftnih derivata

U zavisnosti od koncentracije ulja na izlazu razlikujemo:

 1. Gravitacioni separatori
 2. Separatori sa koalescentnim filterom
 3. Separator sa koalescentnim i sorpcijskim filterom

Ukoliko postoji mogućnost velikog priliva vode u sistem a postoji potreba za njegovo brzo proticanje kroz sistem, razlikujemo:

 1. Separatori bez by-pass-a
 2. Separatori sa by-pass-om

Prozvode se i izrađuju prema evropskoj normi EN858-1,EN858-1.

Prilikom ugradnje obavezno voditi računa da:

 • Ugradnja ne bude ispod mesta kojem služi,
 • Otvori moraju u svakom trenutku biti dostupni za kontrolu i pražnjenje,
 • Zaprljana voda koja se sliva u separator treba da se sliva silom gravitacije bez upotrebe pumpe za prepumpavanje, one mogu da se postave nakon separatora za prepumpavanje prečišćene vode u kanalizacione cevi,
 • Otvor za uzimanje kontrolnih uzoraka se postavlja na cevi koja izlazi iz separatora

Nakon čišćenja separatora za pravilan rad neophodno je napuniti separator vodom do nivoa izlazne cevi.